Arkivalia arkivförteckning

Arkivförteckningen

Välj "Samling" för att komma till arkivförteckningen.

Nivå 1

 Mera information om
 samlingen erhålles
 genom att klicka på .

 

Under rubriken Bild är eventuellt en bild införd som belyser arkivsamlingen.

Under rubriken Titel är numret på samlingen.

Under rubriken Beskrivning är en sammanfattning av innehållet i arkivsamlingen.

Under rubriken Tid är information om vilken tidsrymd arkivsamlingen omfattar.

Nivå 2

Klicka på ett nummer under rubriken Titel för se efter om det finns några objekt införda som tillhör samlingen.

Språk, finska eller svenska

Arkivsamlingen är skriven på svenska, finska eller på båda språken enligt donatorns eller deponentens språk.

Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med namn och ord. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Nyckelord kan vara namn som Hindersby och Lundell, ämnesord är substantiv som t. ex. skola och torp.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som Det_oförgätliga_Kyrkslätt   (boktitel) och Hjördis_Nyman (författare). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

1081

Manuskript, ”Kyrkslätt Jaktvårdsförening 100 år - Jägarna berättar”.
Manuskriptet har getts ut i tryck av Jaktvårdsföreningen.

1081 Arkivbildare: Kyrkslätts jaktvårdsförening. Utprintat manuskript. ”Kyrkslätt Jaktvårdsförening 100 år - Jägarna berättar”. Manuskriptet har getts ut i tryck av Jaktvårdsföreningen. Boken saknar tryckår. (Föreningen grundades 1898.)
*****
1081 Arkistonmuodostaja: Kyrkslätts jaktvårdsförening (riistanhoitoyhdistys). Tulostettu käsikirjoitus. ”Kyrkslätt Jaktvårdsförening 100 år - Jägarna berättar” (100-vuotishistoriikki). Käsikirjoitus on julkaistu kirjana. Kirjassa ei ole julkaisuvuotta, mutta yhdistys on perustettu vuonna 1898.

Aktörer
arkivbildare: Kyrkslätts jaktvårdsförening
donator: okänd
ägare: Arkivalia - lokalarkivet i Kyrkslätt
Tid
1898 - 1998
Typ
Samling
Skapat 15.12.2021 av rita.jansson
Uppdaterat 15.12.2021 av rita.jansson