Arkivalia arkivförteckning

Arkivförteckningen

Välj "Samling" för att komma till arkivförteckningen.

Nivå 1

 Mera information om
 samlingen erhålles
 genom att klicka på .

 

Under rubriken Bild är eventuellt en bild införd som belyser arkivsamlingen.

Under rubriken Titel är numret på samlingen.

Under rubriken Beskrivning är en sammanfattning av innehållet i arkivsamlingen.

Under rubriken Tid är information om vilken tidsrymd arkivsamlingen omfattar.

Nivå 2

Klicka på ett nummer under rubriken Titel för se efter om det finns några objekt införda som tillhör samlingen.

Språk, finska eller svenska

Arkivsamlingen är skriven på svenska, finska eller på båda språken enligt donatorns eller deponentens språk.

Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med namn och ord. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Nyckelord kan vara namn som Hindersby och Lundell, ämnesord är substantiv som t. ex. skola och torp.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som Det_oförgätliga_Kyrkslätt   (boktitel) och Hjördis_Nyman (författare). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

1082

Anteckningar och manuskript | Muistiinpanoja ja käsikirjoitus, Björn Karumaa.
1. ”Obbnäs, En inblick i ett skärgårdshemmans öden i Nya tidens Finland”; 2. ”Obbnäs, Kuinka Sigurdsin kaarti tuli Haukipäähän”.

1082 Arkivbildare: Björn Karumaa. Utprintat manuskript. Anteckningar och manuskript av Björn Karumaa, nedtecknade 1996-1997.
*****
1082 Arkistonmuodostaja: Björn Karumaa. Tulostettu käsikirjoitus. Björn Karumaan muistiinpanoja, kirjoitettu muistiin 1996-1997.

1. ”Obbnäs, En inblick i ett skärgårdshemmans öden i Nya tidens Finland”;
2. ”Obbnäs, Kuinka Sigurdsin kaarti tuli Haukipäähän”.

Tid
1996 - 1997