Arkivalia arkivförteckning

Arkivförteckningen

Välj "Samling" för att komma till arkivförteckningen.

Nivå 1

 Mera information om
 samlingen erhålles
 genom att klicka på .

 

Under rubriken Bild är eventuellt en bild införd som belyser arkivsamlingen.

Under rubriken Titel är numret på samlingen.

Under rubriken Beskrivning är en sammanfattning av innehållet i arkivsamlingen.

Under rubriken Tid är information om vilken tidsrymd arkivsamlingen omfattar.

Nivå 2

Klicka på ett nummer under rubriken Titel för se efter om det finns några objekt införda som tillhör samlingen.

Språk, finska eller svenska

Arkivsamlingen är skriven på svenska, finska eller på båda språken enligt donatorns eller deponentens språk.

Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med namn och ord. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Nyckelord kan vara namn som Hindersby och Lundell, ämnesord är substantiv som t. ex. skola och torp.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som Det_oförgätliga_Kyrkslätt   (boktitel) och Hjördis_Nyman (författare). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

1086

Texter om livet i Kyrkslätt av Åke Sundqvist.
Texter om livet i Kyrkslätt av Åke Sundqvist, nedtecknade ca 1964-1969.

1086 Arkivbildare: Åke Sundqvist. Maskinskrivna anteckningar, manuskript. Texter om livet i Kyrkslätt av Åke Sundqvist, nedtecknade ca 1964-1969.

Rubrikerna:
Lapplandsresan 1952. Efter dagboksanteckningar;
Allmänna festtillfällen under min ungdom;
Personalia 1, handlar om olika personer i Porkala by;
Personalia 2, Musikants (Sunds);
Gårdarna i Masaby och Bobäck;
Minnesbilder, Björklund;
Wilhelm Sahrberg (Byggen) Ingvaldsby Västergård;
Omsatu;
Sommarferierna på Jorvas gård då seklet var ungt;
De första butikerna i Kyrkslätt även kallade bodar;
August Åberg (Majbyggen);
Kyrkslätts sockens 600 år 1930. Den stora kulturfesten;
Fädernegården Jorvas i Kyrkslätt;
Några minnen av sommargäster i Porkala från början av detta sekel;
Agronom Henrik Warelius (Även kallad Vargen);
Porkala by;
Jakt, fiske och annat smått 1968;
Några minnen om granngårdarna i Jorvas vid början av detta sekel
*****
1086 Arkistonmuodostaja: Åke Sundqvist. Konekirjoitettuja muistiinpanoja, käsikirjoituksia. Åke Sundqvistin kertomuksia elämästä Kirkkonummella, muistiin kirjoitetut noin vuosina 1964-1969. Otsikot ruotsinkielisessä tekstissä ylempänä.