Arkivalia arkivförteckning

Arkivförteckningen

Välj "Samling" för att komma till arkivförteckningen.

Nivå 1

 Mera information om
 samlingen erhålles
 genom att klicka på .

 

Under rubriken Bild är eventuellt en bild införd som belyser arkivsamlingen.

Under rubriken Titel är numret på samlingen.

Under rubriken Beskrivning är en sammanfattning av innehållet i arkivsamlingen.

Under rubriken Tid är information om vilken tidsrymd arkivsamlingen omfattar.

Nivå 2

Klicka på ett nummer under rubriken Titel för se efter om det finns några objekt införda som tillhör samlingen.

Språk, finska eller svenska

Arkivsamlingen är skriven på svenska, finska eller på båda språken enligt donatorns eller deponentens språk.

Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med namn och ord. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Nyckelord kan vara namn som Hindersby och Lundell, ämnesord är substantiv som t. ex. skola och torp.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som Det_oförgätliga_Kyrkslätt   (boktitel) och Hjördis_Nyman (författare). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

1087

Självbiografiskt manuskript av Åke Sundqvist.
Handlar om livet i Porkala och andra ställen i Kyrkslätt ungefär under perioden 1903-1967.

1087 Arkivbildare: Åke Sundqvist. Ljuskopior av maskinskrivet manuskript. Självbiografiskt manuskript skrivet av Åke Sundqvist (f. 1897). Handlar om livet i Porkala och andra ställen i Kyrkslätt ungefär under perioden 1903-1967. Innehåller även avsnitt om inbördeskriget 1918 samt första världskriget 1914, vinterkriget 1939 och fortsättningskriget 1941-1944.
*****
1087 Arkistonmuodostaja: Åke Sundqvist. Valokopiot konekirjoitetusta käsikirjoituksesta. Åke Sundqvistin (s. 1897) omaelämänkerrallinen käsikirjoitus. Kertoo elämästä Porkkalassa ja muualla Kirkkonummella noin ajanjaksona 1903-1967. Sisältää myös luvut sisällissodasta 1918 sekä ensimmäisestä maailmasodasta 1914, talvisodasta 1939 ja jatkosodasta 1941-1944.

Aktörer
arkivbildare: Sundqvist, Åke
upphovsman: Sundqvist, Åke
ägare: Arkivalia - lokalarkivet i Kyrkslätt
Tid
1903 - 1967
Typ
Samling
Skapat 15.12.2021 av rita.jansson
Uppdaterat 15.12.2021 av rita.jansson