Arkivalia arkivförteckning

Arkivförteckningen

Välj "Samling" för att komma till arkivförteckningen.

Nivå 1

 Mera information om
 samlingen erhålles
 genom att klicka på .

 

Under rubriken Bild är eventuellt en bild införd som belyser arkivsamlingen.

Under rubriken Titel är numret på samlingen.

Under rubriken Beskrivning är en sammanfattning av innehållet i arkivsamlingen.

Under rubriken Tid är information om vilken tidsrymd arkivsamlingen omfattar.

Nivå 2

Klicka på ett nummer under rubriken Titel för se efter om det finns några objekt införda som tillhör samlingen.

Språk, finska eller svenska

Arkivsamlingen är skriven på svenska, finska eller på båda språken enligt donatorns eller deponentens språk.

Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med namn och ord. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Nyckelord kan vara namn som Hindersby och Lundell, ämnesord är substantiv som t. ex. skola och torp.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som Det_oförgätliga_Kyrkslätt   (boktitel) och Hjördis_Nyman (författare). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

1088

Jakt- och fiskejournal av Åke Sundqvist.
Vaxdukshäfte innehållande handskrivna anteckningar.

1088 Arkivbildare: Åke Sundqvist. Handskrift, häfte. Jakt- och fiskejournal 1963-1968. Vaxdukshäfte innehållande handskrivna anteckningar. Personer som ingår i personalia: Birger Johansson, Carl-Eric Fuhrman, Alvar Rosenvall, Valdemar Malmström, Leif Wikström, Börje Åberg, Pelle Johansson, Stina Johansson.
*****
1088 Arkistonmuodostaja: Åke Sundqvist. Vihko, käsin kirjoitettuja muistiinpanoja. Åke Sundqvistin metsästys- ja kalastuspäiväkirja vuosilta 1963-1968. Muita mainittuja henkilöitä: Birger Johansson, Carl-Eric Fuhrman, Alvar Rosenvall, Valdemar Malmström, Leif Wikström, Börje Åberg, Pelle Johansson, Stina Johansson.

Tid
1963 - 1968