Arkivalia arkivförteckning

Arkivförteckningen

Välj "Samling" för att komma till arkivförteckningen.

Nivå 1

 Mera information om
 samlingen erhålles
 genom att klicka på .

 

Under rubriken Bild är eventuellt en bild införd som belyser arkivsamlingen.

Under rubriken Titel är numret på samlingen.

Under rubriken Beskrivning är en sammanfattning av innehållet i arkivsamlingen.

Under rubriken Tid är information om vilken tidsrymd arkivsamlingen omfattar.

Nivå 2

Klicka på ett nummer under rubriken Titel för se efter om det finns några objekt införda som tillhör samlingen.

Språk, finska eller svenska

Arkivsamlingen är skriven på svenska, finska eller på båda språken enligt donatorns eller deponentens språk.

Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med namn och ord. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Nyckelord kan vara namn som Hindersby och Lundell, ämnesord är substantiv som t. ex. skola och torp.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som Det_oförgätliga_Kyrkslätt   (boktitel) och Hjördis_Nyman (författare). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

1089

Kyrkslätt hästvänsförening.
Svart vaxdukshäfte med uppgifter om föreningens medlemmar och travtävlingar.

1089 Donator: Harry Edlund. Arkivbildare: Kyrkslätt hästvänsförening. Svart vaxdukshäfte innehållande uppgifter om föreningens medlemmar och travtävlingar 1911-1916.
*****
1089 Lahjoittaja: Harry Edlund. Arkistonmuodostaja: Kyrkslätt hästvänsförening (suom. Kirkkonummen hevosystävien yhdistys). Musta vahakansivihko, jossa tietoja yhdistyksen jäsenistä ja ravikilpailuista vuosilta 1911-1916.

Tid
1911 - 1916