Arkivalia arkivförteckning

Arkivförteckningen

Välj "Samling" för att komma till arkivförteckningen.

Nivå 1

 Mera information om
 samlingen erhålles
 genom att klicka på .

 

Under rubriken Bild är eventuellt en bild införd som belyser arkivsamlingen.

Under rubriken Titel är numret på samlingen.

Under rubriken Beskrivning är en sammanfattning av innehållet i arkivsamlingen.

Under rubriken Tid är information om vilken tidsrymd arkivsamlingen omfattar.

Nivå 2

Klicka på ett nummer under rubriken Titel för se efter om det finns några objekt införda som tillhör samlingen.

Språk, finska eller svenska

Arkivsamlingen är skriven på svenska, finska eller på båda språken enligt donatorns eller deponentens språk.

Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med namn och ord. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Nyckelord kan vara namn som Hindersby och Lundell, ämnesord är substantiv som t. ex. skola och torp.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som Det_oförgätliga_Kyrkslätt   (boktitel) och Hjördis_Nyman (författare). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

1090

Pressklipp: artiklar och notiser som berör Porkalaområdet.
Grupperade årsvis 1956-1957, 1958, 1959, 1960 samt odaterade.

1090 Donator: okänd. Pressklipp: artiklar och notiser som berör Porkalaområdet. Grupperade årsvis 1956-1957, 1958, 1959, 1960 samt odaterade.

Samlingen har av en okänd donator postats till kommunalfullmäktiges ordförande Eric Kallström.

Ett kort undertecknat ”anonym” och poststämplat 26.3.1960 i Kyrkslätt medföljde samlingen.

Samlingen togs till vara på Sarfvik gård.

På bilden en av många artiklar ur samling 1090: ”Kyrkslätt får snyggt centrum”. Artikeln handlar om en byggnadsplan från 1959 av professor Otto Meurman för församlingens områden kring Kyrkslätts kyrka. Planen ”omfattar 82 ha av kyrkbyns centrum, som är beräknat för ca 1 500 personer.” ”Här skall bli ett prydligt litet samhälle dominerat av enfamiljshus med egna täppor.”
*****
1090 Lahjoittaja: tuntematon. Lehtileikkeitä: artikkeleita ja uutisia Porkkalan alueelta. Ryhmitellyt vuosittain 1956-1957, 1958, 1959, 1960 sekä päiväämättömät.

Tuntematon lahjoittaja on postittanut kokoelman kunnanvaltuuston puheenjohtajalle Eric Kallströmille.

Kokoelman mukana oli 26.3.1960 leimattu postikortti, jossa allekirjoitus ”nimetön”.

Kokoelmaa säilytettiin Sarfvikin kartanossa.

Kuvassa on yksi kokoelman 1090 useasta lehtiartikkeleista. Artikkeli kertoo professori Otto Meurmanin rakennussuunnitelmasta vuodelta 1959 seurakunnan alueille Kirkkonummen kirkon ympärille. Vapaasti suomennettuna: Kirkkonummi saa siistin keskustan. Suunnitelma käsittää 82 ha:n alueen kirkonkylän keskustaa, joka on suunniteltu noin 1 500 hengelle. Tähän tulee siisti pieni asuinalue, jota vallitsevat omakotitalot omine pihoineen.

Aktörer
donator: okänd
ägare: Arkivalia - lokalarkivet i Kyrkslätt
Tid
1956 - 1960
Typ
Samling
Skapat 15.12.2021 av rita.jansson
Uppdaterat 15.12.2021 av rita.jansson