Arkivalia arkivförteckning

Arkivförteckningen

Välj "Samling" för att komma till arkivförteckningen.

Nivå 1

 Mera information om
 samlingen erhålles
 genom att klicka på .

 

Under rubriken Bild är eventuellt en bild införd som belyser arkivsamlingen.

Under rubriken Titel är numret på samlingen.

Under rubriken Beskrivning är en sammanfattning av innehållet i arkivsamlingen.

Under rubriken Tid är information om vilken tidsrymd arkivsamlingen omfattar.

Nivå 2

Klicka på ett nummer under rubriken Titel för se efter om det finns några objekt införda som tillhör samlingen.

Språk, finska eller svenska

Arkivsamlingen är skriven på svenska, finska eller på båda språken enligt donatorns eller deponentens språk.

Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med namn och ord. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Nyckelord kan vara namn som Hindersby och Lundell, ämnesord är substantiv som t. ex. skola och torp.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som Det_oförgätliga_Kyrkslätt   (boktitel) och Hjördis_Nyman (författare). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

1091

Reguel och Brita Bengtströms samling.
Reguel Bengtström har även donerat samling 1057: Vaxdukshäfte innehållande smeden Gunnar Bengtströms anteckningar om sålda cyklar. Han har också skrivit boken ”Från heppa till hoppa. Bilismens första tid i Kyrkslätt” som utgivits av Kyrkslätts hembygdsförening.

1091, Donatorer och arkivbildare: Reguel och Brita Bengtström.

I samlingen finns 23 nummer av lokaltidningen ”Kyrkslätt idag. Organ för Kyrkslättbygden”. (Oadresserad tidning till alla hem) från åren 1968-1982.

Bland handlingar som berör Hindersby folkskola och dess 125-årsjubileum, samt minnesstenen rest 1997, finns också skriften ”Ett 25-årsminne. Utgifvet till festen i Hindersby den 12 januari 1896.” I den ingår en text om folkskolans historia i Kyrkslätt, en minnesskrift över den första läraren Isak Erik Vik, en förteckning över elever som avslutat fullständig kurs vid folkskolorna i Kyrkslätt (1872-1895), en tabell över elevantalet i folkskolorna i Kyrkslätt 1871-1896, programmet vid 25-årsfesten i Hindersby 12 januari 1896 mm.

Dessutom finns tidningsurklipp om olika ämnen, bl.a. Porkalaparentesen, ett utdrag ut jordregistret angående utbrytning av fastigheten Karmel i Jolkby 1913-1987, diverse sångböcker och program, postkort.

Bland övriga handlingar kan nämnas en ljuskopia av en karta över Kyrkslätts gamla begravningsplats, uppritad 1935.

På bilden ett uppslag ur ett av programhäftena ur samlingen: ”Operabok” om Porkalaoperan som uppfördes i Kyrkslätt på Varuboden Areena 16-18.6.2006. Häftet innehåller bl.a. operans libretto, en lista över medverkande och hälsningsord från olika personer knutna till projektet.
*****
1091, lahjoittajat ja arkistonmuodostajat: Reguel ja Brita Bengtström.

Kokoelmasta löytyy 23 numeroa paikallislehteä ”Kyrkslätt idag. Organ för Kyrkslättbygden” (suom. Kirkkonummi tänään. Kirkkonummen seudun äänenkannattaja), jota jaettiin joka kotiin. Vuosilta 1968-1982.

Hindersby folkskolaa (suom. Heikkilän kansakoulu) ja sen 125-vuotisjuhlia (1996) käsittelevien asiakirjojen joukosta löytyy myös painotuote ”Ett 25-årsminne. Utgifvet till festen i Hindersby den 12 januari 1896.” (suom. 25-vuotismuisto. Julkaistu Heikkilän juhliin 12. tammikuuta 1896.) Siihen sisältyy teksti kansakoulun historiasta Kirkkonummella, ensimmäisen opettajan Isak Erik Vikin muistokirjoitus, luettelo kansakoulunsa Kirkkonummella päättäneistä (1872-1895), taulukko Kirkkonummen kansakoulujen oppilasmääristä vuosina 1871-1896, Heikkilän 25-vuotisjuhlien ohjelma ym.

Lisäksi kokoelmassa on lehtileikkeitä eri aiheista, mm. Porkkalan parenteesista, ote maarekisteristä koskien Jolkbyn Karmelin kiinteistön lohkomista (1913-1987), eri lauluvihkoja ja ohjelmalehtisiä, postikortteja.

Muiden asiakirjojen joukosta voi mainita valokopion Kirkkonummen hautausmaan kartasta vuodelta 1935.

Kuvassa on aukeama yhdestä kokoelman ohjelmavihoista: ”Oopperakirja” Porkkala-oopperasta, jota esitettiin Kirkkonummella Varuboden Areenalla 16-18.6.2006. Vihossa on mm. oopperan libretto, lista mukanaolijoista ja tervehdyksiä projektin eri sidoshenkilöiltä.
*****

1. Lokaltidningar, Kyrkslätt i dag 1968-1982, 23 st.
2. Handlingar som berör Hindersby folkskola och dess 125 års jubileum.
3. Tidningsurklipp
4. Utdrag ur jordregistret angående utbrytning och styckning av fastigheten Karmel i Jolkby 1913 – 1987.
5. Småskrifter.
6. Övriga handlingar: Postkort som föreställer Kyrkslätts kyrka, handelslaget och gamla landsvägen. Festdikt till avslutning av frihetskrigets invaliders kamratdagar 12. VI. 27. Viborg 1927. Bilaga till Helsingfors-Posten. Finlands Ständers underdåninga petition beträffande åtgärder för den lagliga ordningens återställande i landet. Helsingfors 1905.

Aktörer
arkivbildare: Bengtström, Reguel och Brita
donator: Bengtström, Reguel och Brita
ägare: Arkivalia - lokalarkivet i Kyrkslätt
Typ
Samling
Skapat 15.12.2021 av rita.jansson
Uppdaterat 15.12.2021 av rita.jansson