Arkivalia arkivförteckning

Arkivförteckningen

Välj "Samling" för att komma till arkivförteckningen.

Nivå 1

 Mera information om
 samlingen erhålles
 genom att klicka på .

 

Under rubriken Bild är eventuellt en bild införd som belyser arkivsamlingen.

Under rubriken Titel är numret på samlingen.

Under rubriken Beskrivning är en sammanfattning av innehållet i arkivsamlingen.

Under rubriken Tid är information om vilken tidsrymd arkivsamlingen omfattar.

Nivå 2

Klicka på ett nummer under rubriken Titel för se efter om det finns några objekt införda som tillhör samlingen.

Språk, finska eller svenska

Arkivsamlingen är skriven på svenska, finska eller på båda språken enligt donatorns eller deponentens språk.

Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med namn och ord. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Nyckelord kan vara namn som Hindersby och Lundell, ämnesord är substantiv som t. ex. skola och torp.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som Det_oförgätliga_Kyrkslätt   (boktitel) och Hjördis_Nyman (författare). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

1210

Estby folkskolas 100-årsjubileum 1999.
En arkivkartong pappersmaterial, dokument och fotografier.

1210 Arkivbildare: Estby folkskolas 100-årsjubileum. Donator: Leif Wikström. Materialet är ordnat och förtecknat av Sigbritt Backman. En arkivkartong pappersmaterial. Dokument: arbetsgruppens protokoll, korrespondens och bidragsansökan samt utkast och material till en muntligt framförd historik. Fotografier från jubileet 1999 och klassfoton från skolan ca 1907-1941.

Ansökan till Tillstånds- och tillsynssektionen i Kyrkslätts kommun 13.9.1999:
”Vi undertecknade anhåller vördsamt att få komma med en önskan till Tillstånds- och tillsynssektionen om att få uppställa en minnessten med mässingsplatta på platsen där Estby folkskola fungerade i tiden. [Tomtens nr.] Därtill önskar vi få tre träd fredade, varav två är sådana som planterats av skolan elever (en björk och en ek) samt en tall som funnits på skolgården under skolans hela existens.
Minnesstenen över skolan skulle avtäckas under skolans 100-årsjubileum den 17 oktober 1999 och träden fredas vid samma tidpunkt.” [texten fortsätter]

På bilden en skiss av Estby folkskola av Oiva Salovuo 1999. Beställd för en kopparplatta, som inte förverkligades.

Läs mera...
*****
1210 Arkistonmuodostaja: Eestinkylän kansakoulun satavuotisjuhlat. Lahjoittaja: Leif Wikström. Sigbritt Backman on järjestänyt ja luetteloinut aineiston. Yksi arkistokotelo paperiaineistoa. Asiakirjoja: työryhmän pöytäkirjoja, kirjeenvaihtoa ja apurahahakemus sekä luonnoksia ja aineistoa suullisesti esitettyyn historiikkiin. Valokuvia juhlista vuonna 1999 ja koulun luokkakuvia noin vuosilta 1907-1941.

Sitaatissa haetaan lupaa Kirkkonummen kunnalta pystyttää koululle muistokivi ja rauhoitta kolme puuta: koulun oppilaiden istuttamat koivu ja tammi sekä mänty, joka kasvoi koulupihalla koko koulun olemassaolon ajan.

Kuvassa on Oiva Salovuon luonnos koulurakennuksesta vuodelta 1999. Toteutumatta jäänyttä kuparilaattaa varten tilattu.

Tid
1899 - 1999