Arkivalia arkivförteckning

Arkivförteckningen

Välj "Samling" för att komma till arkivförteckningen.

Nivå 1

 Mera information om
 samlingen erhålles
 genom att klicka på .

 

Under rubriken Bild är eventuellt en bild införd som belyser arkivsamlingen.

Under rubriken Titel är numret på samlingen.

Under rubriken Beskrivning är en sammanfattning av innehållet i arkivsamlingen.

Under rubriken Tid är information om vilken tidsrymd arkivsamlingen omfattar.

Nivå 2

Klicka på ett nummer under rubriken Titel för se efter om det finns några objekt införda som tillhör samlingen.

Språk, finska eller svenska

Arkivsamlingen är skriven på svenska, finska eller på båda språken enligt donatorns eller deponentens språk.

Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med namn och ord. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Nyckelord kan vara namn som Hindersby och Lundell, ämnesord är substantiv som t. ex. skola och torp.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som Det_oförgätliga_Kyrkslätt   (boktitel) och Hjördis_Nyman (författare). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

1099

”Till flydda tider i det oförgätliga Kyrkslätt” manuskript. ”Sigurds. Minnen och intryck från medborgarkriget 1918” tryckt skrift.
Arkivbildare: Helge Jansson

1099 Donator: Ulla Ahlgren. Arkivbildare: Helge Jansson.
1-2. ”Till flydda tider i det oförgätliga Kyrkslätt” Maskinskrivet manuskript i tre delar och korrektur (1953) med korrigeringar.
3. Tryckt skrift. ”Sigurds. Minnen och intryck från medborgarkriget 1918” av Ivar Hortling. Helsingfors 1918. Tillägnad: Helge Jansson 26.VI.1918.
*****
1099 Lahjoittaja: Ulla Ahlgren. Arkistonmuodostaja: Helge Jansson.
1-2. ”Till flydda tider i det oförgätliga Kyrkslätt” Kolmeosainen käsikirjoitus ja korjausluku korjauksineen (1953).
3. Painotuote. ”Sigurds. Minnen och intryck från medborgarkriget 1918”, Ivar Hortling. Helsinki 1918. Omistuskirjoitus: Helge Jansson 26.VI.1918.

Aktörer
arkivbildare: Jansson, Helge
donator: Ahlgren, Ulla
ägare: Arkivalia lokalarkivet i Kyrkslätt
upphovsman: Hortling, Ivar
Tid
1918 - 1953
Typ
Samling
Skapat 22.02.2022 av rita.jansson
Uppdaterat 23.02.2022 av rita.jansson