Arkivalia arkivförteckning

Arkivförteckningen

Välj "Samling" för att komma till arkivförteckningen.

Nivå 1

 Mera information om
 samlingen erhålles
 genom att klicka på .

 

Under rubriken Bild är eventuellt en bild införd som belyser arkivsamlingen.

Under rubriken Titel är numret på samlingen.

Under rubriken Beskrivning är en sammanfattning av innehållet i arkivsamlingen.

Under rubriken Tid är information om vilken tidsrymd arkivsamlingen omfattar.

Nivå 2

Klicka på ett nummer under rubriken Titel för se efter om det finns några objekt införda som tillhör samlingen.

Språk, finska eller svenska

Arkivsamlingen är skriven på svenska, finska eller på båda språken enligt donatorns eller deponentens språk.

Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med namn och ord. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Nyckelord kan vara namn som Hindersby och Lundell, ämnesord är substantiv som t. ex. skola och torp.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som Det_oförgätliga_Kyrkslätt   (boktitel) och Hjördis_Nyman (författare). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

1101

Diplom tilldelat Svea Malmström. Tidningen ”Nylänningen. Festskrift utgiven av Nyländska afdelningen till förmån för dess byggnadsfond”.
Arkivbildare: Svea Malmström, Maula, Haapajärvi.

1101 Donator: Ulla Ahlgren. Arkivbildare: Svea Malmström, Maula, Haapajärvi.
1. Diplom tilldelat Svea Malmström av Kyrkslätt Landtbruksgille för utställd handarbets-kollektion den 26 september 1903,
2. Tidningen ”Nylänningen. Festskrift utgiven av Nyländska afdelningen till förmån för dess byggnadsfond” 30.10.1896. På pärmen tillägnan: Svea Malmström, Till minne av folkhögskolekursen i Haapajärvi år 1900.

På bilden Svea Malmströms diplom.
*****
1101 Lahjoittaja: Ulla Ahlgren. Arkistonmuodostaja: Svea Malmström, Maula, Haapajärvi.
1. Kyrkslätt Landtbruksgille:n (maamiesseura) käsityökokoelmasta Svea Malmströmille myönnetty kunniakirja 26.9.1903,
2. Lehti ”Nylänningen. Festskrift utgiven av Nyländska afdelningen till förmån för dess byggnadsfond” 30.10.1896. Helsingin yliopiston Uudenmaan osaston juhlajulkaisu. Kannessa omistuskirjoitus: Svea Malmström, Till minne av folkhögskolekursen i Haapajärvi år 1900.

Kuvassa on Svea Malmströmin kunniakirja.

Tid
1896 - 1903