Arkivalia arkivförteckning

Arkivförteckningen

Välj "Samling" för att komma till arkivförteckningen.

Nivå 1

 Mera information om
 samlingen erhålles
 genom att klicka på .

 

Under rubriken Bild är eventuellt en bild införd som belyser arkivsamlingen.

Under rubriken Titel är numret på samlingen.

Under rubriken Beskrivning är en sammanfattning av innehållet i arkivsamlingen.

Under rubriken Tid är information om vilken tidsrymd arkivsamlingen omfattar.

Nivå 2

Klicka på ett nummer under rubriken Titel för se efter om det finns några objekt införda som tillhör samlingen.

Språk, finska eller svenska

Arkivsamlingen är skriven på svenska, finska eller på båda språken enligt donatorns eller deponentens språk.

Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med namn och ord. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Nyckelord kan vara namn som Hindersby och Lundell, ämnesord är substantiv som t. ex. skola och torp.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som Det_oförgätliga_Kyrkslätt   (boktitel) och Hjördis_Nyman (författare). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

1103

Yrjö Sotamaa. Munkkulla.

1103 Donator: Yrjö Sotamaa. Sotamaa är fd. rektor och emeritus professor vid Konstindustriella högskolan.

6 teckningar och 57 fotografier av Munkkulla gård.

Bilderna och teckningarna har gjorts som ett övningsarbete av studerande vid Konstindustriella högskolans linje för arkitektur och möbeldesign ca 1980.

Rapport över utställning på Hvitträsk 13.2-7.3.1982, vilken var en appell för bevarandet av Munkkulla (19 sidor maskinskriven text och byggnadsritningar). I produktionen av materialet deltog studerandena vid Konstindustriella högskolans linje för inredningsarkitektur Eero Keto, Leena Koponen, Sirpa Parkko, Pirkko Punkari, Päivi Ranta-Pere, Airi Rysä, Juha Räty, Kirsi Ståhlhammar, Aino Tirkkonen och Hannu Voutilainen samt studerandena i fotografisk konst Kari Rytkölä och Bosse Fagerström samt arkitekt Erik Adlercreutz.

Samlingen har senare utökats med 43 diabilder. Samlingen har förtecknats men behöver digitaliseras. Material donerat av Yrjö Sotamaa finns också i samling 1156.

På bilden Munkkulla ca 1980.

(Munkkulla förstördes av eld 22.9.1989.)
*****
1103 Lahjoittaja: Yrjö Sotamaa. Sotamaa on entinen Taideteollisen korkeakoulun rehtori ja emeritus professori.

6 piirustusta ja 57 valokuvaa Munkkullan kartanosta.

Kuvat ja piirustukset ovat Taideteollisen korkeakoulun arkkitehtuurin ja huonekalusuunnittelun opiskelijoiden harjoitustyö noin vuodelta 1980.

Raportti Hvitträskissä 13.2.-7.3.1982 pidetystä näyttelystä, joka oli vetoomus Munkkullan säilyttämisen puolesta (19 sivua konekirjoitettua tekstiä ja rakennuspiirustuksia). Näyttelyn aineiston tuottamiseen osallistuivat Taideteollisen korkeakoulun sisustusarkkitehtuurin opiskelijat Eero Keto, Leena Koponen, Sirpa Parkko, Pirkko Punkari, Päivi Ranta-Pere, Airi Rysä, Juha Räty, Kirsi Ståhlhammar, Aino Tirkkonen ja Hannu Voutilainen sekä valokuvataiteen opiskelijat Kari Rytkölä ja Bosse Fagerström sekä arkkitehti Erik Adlercreutz.

Kokoelmaan on myöhemmin lisätty 43 diakuvaa. Kokoelma on luetteloitu mutta digitoinnin tarpeessa.

Yrjö Sotamaan lahjoittamaa aineistoa löytyy myös kokoelmasta 1156.

Kuvassa Munkkulla noin vuonna 1980.

(Munkkulla tuhoutui tulipalossa 22.9.1989.)
*****
Wikipedia, Yrjö Sotamaa Läs mera... (eng)

Tid
1980 - 1982