Arkivalia arkivförteckning

Arkivförteckningen

Välj "Samling" för att komma till arkivförteckningen.

Nivå 1

 Mera information om
 samlingen erhålles
 genom att klicka på .

 

Under rubriken Bild är eventuellt en bild införd som belyser arkivsamlingen.

Under rubriken Titel är numret på samlingen.

Under rubriken Beskrivning är en sammanfattning av innehållet i arkivsamlingen.

Under rubriken Tid är information om vilken tidsrymd arkivsamlingen omfattar.

Nivå 2

Klicka på ett nummer under rubriken Titel för se efter om det finns några objekt införda som tillhör samlingen.

Språk, finska eller svenska

Arkivsamlingen är skriven på svenska, finska eller på båda språken enligt donatorns eller deponentens språk.

Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med namn och ord. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Nyckelord kan vara namn som Hindersby och Lundell, ämnesord är substantiv som t. ex. skola och torp.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som Det_oförgätliga_Kyrkslätt   (boktitel) och Hjördis_Nyman (författare). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

1219

Gotthard Björklunds almanackor.
21 stycken almanackor, med anteckningar, från åren 1945-1965.

1219, Gotthard Björklunds almanackor.

På bilden pärmarna av alla almanackor i samlingen.

Donator: Leif Sjöholm. Arkivbildare: Gotthard Björklund. 21 stycken almanackor, med anteckningar, från åren 1945-1965. Åren 1946, 1956 och 1965 även som reprofoton.

Gotthard Björklunds (f. 1904) hem var ett torp i Pippurn. Under Porkala arrendetid var han evakuerad till norra Kyrkslätt. I sina almanackor skrev han första tiden endast hur många timmar han jobbat för vem, men anteckningarna blev med åren mer omfattande. Efter Gotthards död gav hans bror Börje almanackorna åt Leif Sjölund, som forskade i spåren av Porkalaparentesen. Leif har nu donerat dem till Arkivalia.

Mest intressanta bedöms anteckningarna kring 26.1.1956 vara – dagen för återbördandet av Porkalaområdet. Gotthard avslöjar inga känslor eller detaljer.
23.1. Var tills Larssons kontore, beställde pass
31.1. Var till Länsman efter mitt Porkala pass
1.2. Var till H:fors på Porkalaförbundsmöte
3.2. Dona skidor igång för Porkalafärd
4.2. Var till Pippurn, såg på vårt gamla hem
5.2. Var åter o såg på Porkalaområdet
*****
1219, Gotthard Björklundin almanakat.

Kuvassa on kaikkien almanakkojen kannet.

Lahjoittaja: Leif Sjöholm. Arkistonmuodostaja: Gotthard Björklund. 21 kpl almanakkoja, joissa merkintöjä, vuosilta 1945-1965. Vuosista 1946, 1956 ja 1965 on myös reprokuvat.

Gotthard Björklundin (s. 1904) koti oli torppa Pippurnissa. Porkkalan vuokra-aikana hän oli evakossa Pohjois-Kirkkonummella. Almanakkoihinsa hän kirjoitti ensin vain, montako tuntia hän oli tehnyt työtä kenelle, mutta vuosien myötä merkinnät laajenivat. Gotthardin kuoleman jälkeen hänen veljensä Börje antoi almanakat Leif Sjöholmille, joka tutki Porkkalan vuokrakauden jälkiä. Leif on nyt lahjoittanut ne Arkivalialle.

Aineiston mielenkiintoisimpana osana pidetään aikaa Porkkalan palautuspäivän 26.1.1956 lähellä. Gotthard ei paljasta tunteita eikä yksityiskohtia. Vapaasti suomennettuna:
23.1. Käynti Larssonin konttorissa, passinhakemus
31.1. Porkkalapassin nouto nimismiehen luota
1.2. Helsingissä, Porkkalan liiton kokous
3.2. Sukset valmiiksi Porkkalan reissua varten
4.2. Käynti Pippurnissa, vanhaa kotiamme katsomassa
5.2. Uudestaan Porkkala-aluetta katsomassa
*****
Facebook Läs mera...

Tid
1945 - 1965