Arkivalia arkivförteckning

Arkivförteckningen

Välj "Samling" för att komma till arkivförteckningen.

Nivå 1

 Mera information om
 samlingen erhålles
 genom att klicka på .

 

Under rubriken Bild är eventuellt en bild införd som belyser arkivsamlingen.

Under rubriken Titel är numret på samlingen.

Under rubriken Beskrivning är en sammanfattning av innehållet i arkivsamlingen.

Under rubriken Tid är information om vilken tidsrymd arkivsamlingen omfattar.

Nivå 2

Klicka på ett nummer under rubriken Titel för se efter om det finns några objekt införda som tillhör samlingen.

Språk, finska eller svenska

Arkivsamlingen är skriven på svenska, finska eller på båda språken enligt donatorns eller deponentens språk.

Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med namn och ord. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Nyckelord kan vara namn som Hindersby och Lundell, ämnesord är substantiv som t. ex. skola och torp.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som Det_oförgätliga_Kyrkslätt   (boktitel) och Hjördis_Nyman (författare). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

1105

Lappböle vattenarbetsgrupper. | Lapinkylän vesihuoltotyöryhmät.
Projektgruppens arkiv. | Projektiryhmän arkisto.

1105, Lappböle vattenarbetsgrupper.

På bilden pärmbilden av en presentation från ett byamöte 2008 – en av få bilder i materialet.

1105 Donator: Bengt Welin. Arkivbildare: Lappböle vattenarbetsgrupper. Projektgruppens arkiv 2006-2010. En arkivkartong.

Materialet är indelat under följande rubriker: Arbetsgruppernas protokoll och brev, arbetsgruppernas planering, Kyrkslätts kommun & myndigheter, arbetsgruppernas information och allmänna möten, tidningsurklipp.
I materialet finns både svensk- och finskspråkiga dokument.
****************************
1105, Lapinkylän vesihuoltotyöryhmät.

Kuvassa on kyläkokouksessa vuonna 2008 pidetyn esityksen kansikuva – yksi aineiston harvoista kuvista.

1105 Lahjoittaja: Bengt Welin. Arkistonmuodostaja: Lapinkylän vesihuoltotyöryhmät. Projektiryhmän arkisto vuosilta 2006-2010. Yksi arkistokotelo.

Aineisto on järjestetty seuraavin otsikoin: työryhmien pöytäkirjat ja kirjeet, työryhmien suunnittelu, Kirkkonummen kunta & viranomaiset, työryhmien tiedotus ja yleisökokoukset, lehtileikkeitä.
Aineistosta löytyy sekä suomen- että ruotsinkielisiä asiakirjoja.

Tid
2006 - 2010