Arkivalia arkivförteckning

Arkivförteckningen

Välj "Samling" för att komma till arkivförteckningen.

Nivå 1

 Mera information om
 samlingen erhålles
 genom att klicka på .

 

Under rubriken Bild är eventuellt en bild införd som belyser arkivsamlingen.

Under rubriken Titel är numret på samlingen.

Under rubriken Beskrivning är en sammanfattning av innehållet i arkivsamlingen.

Under rubriken Tid är information om vilken tidsrymd arkivsamlingen omfattar.

Nivå 2

Klicka på ett nummer under rubriken Titel för se efter om det finns några objekt införda som tillhör samlingen.

Språk, finska eller svenska

Arkivsamlingen är skriven på svenska, finska eller på båda språken enligt donatorns eller deponentens språk.

Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med namn och ord. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Nyckelord kan vara namn som Hindersby och Lundell, ämnesord är substantiv som t. ex. skola och torp.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som Det_oförgätliga_Kyrkslätt   (boktitel) och Hjördis_Nyman (författare). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

1120

Skolfoton från Oitbacka, kyrkobyn och Friggesby. Skolfoto från "Vestankvarns Skolor" 1916 - 1917. Gammalt skolfoto från början av 1900-talet.
Oitbacka folkskola år 1969 klasserna 1 - 2. Oitbacka folkskola år 1970 klasserna 1 - 6. Friggesby folkskola år 1970 klasserna 1 - 6. Friggesby folkskola år 1973 eller år 1974 klasserna 1 - 6. Kyrkoby lågstadium klasserna 5 - 6 år 1976.

1120 Donator och arkivbildare: Stefan Lönnberg. Innehåller fem stycken klassfoton, där de flesta personer är namngivna.
Oitbacka folkskola kl. 1-2 1969; Oitbacka folkskola kl. 1-6 1970; Friggesby folkskola kl. 1-6 1970; Friggesby folkskola kl. 1-6 1973 eller 1974; Kyrkoby lågstadium kl. 5-6 1976.

Skolfotot invid är Oitbacka folkskola 1969 klasserna 1 och 2.
***
1120 Lahjoittaja ja arkistonmuodostaja: Stefan Lönnberg. Kokoelma muodostuu viidestä luokkakuvasta, Oitbackan ja Friggesbyn kansakouluista ja kirkonkylän ruotsinkieliseltä ala-asteelta (tarkemmin yllä) 1960-1970-luvuilta. Melkein kaikki kuvien henkilöt on tunnistettu.

Tid
1969 - 1976