Arkivalia arkivförteckning

Arkivförteckningen

Välj "Samling" för att komma till arkivförteckningen.

Nivå 1

 Mera information om
 samlingen erhålles
 genom att klicka på .

 

Under rubriken Bild är eventuellt en bild införd som belyser arkivsamlingen.

Under rubriken Titel är numret på samlingen.

Under rubriken Beskrivning är en sammanfattning av innehållet i arkivsamlingen.

Under rubriken Tid är information om vilken tidsrymd arkivsamlingen omfattar.

Nivå 2

Klicka på ett nummer under rubriken Titel för se efter om det finns några objekt införda som tillhör samlingen.

Språk, finska eller svenska

Arkivsamlingen är skriven på svenska, finska eller på båda språken enligt donatorns eller deponentens språk.

Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med namn och ord. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Nyckelord kan vara namn som Hindersby och Lundell, ämnesord är substantiv som t. ex. skola och torp.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som Det_oförgätliga_Kyrkslätt   (boktitel) och Hjördis_Nyman (författare). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

1109

Karl och Ulrika Andersson, handlingar
Karl och Ulrika Andersson, Ollas, Evitskog.

1109 Arkivbildare: Karl och Ulrika Andersson. Donator: ingen uppgift, handlingarna fanns i en rostig plåtburk på Sarfvik museum. Enkel förteckning finns, den lyder i sin helhet:
1. Debetsedlar, Karl Andersson 1900-1907, Ulrika Andersson 1900-1904.
2. Verifikat 1880-1897, 1900-1901, utan datum 2 st.
3. Inkomna brev 1897, 1899, 1903.
4. Övriga handlingar.
Många av handlingarna är delvis oläsliga eller odaterade.

På bilden första sidan av ett brev från A. Haapanen i Helsingfors till Herr Byggmästare Andersson, 19 Oktober 1897. Avsändaren vill ha ett anbud på kostnaderna för ombyggnad av villan Aavaranta invid Hvitträsk och redogör för sina önskemål, anskaffning av material o.dyl.
***
1109 Arkistonmuodostajat: Karl ja Ulrika Andersson. Lahjoittaja: ei tietoa, asiakirjat löytyivät ruosteisesta peltipurkista Sarfvikin museolta. Yksinkertainen arkistoluettelo löytyy.
Kokoelma sisältää verokuitteja, tositteita, muutaman saapuneen kirjeen ja muutaman muun asiakirjan, noin vuosilta 1880–1904. Monet asiakirjat ovat osin lukukelvottomat tai päiväämättömät.

Kuvassa on 19.10.1897 päivätyn kirjeen ensimmäinen sivu. Kirjeessä A. Haapanen Helsingistä pyytää Herra Rakennusmestari Anderssonilta hintatarjousta Aavaranta-huvilan uudistamisesta ja kirjoittaa toiveistaan, materiaalihankinnoista ym.

Tid
1880 - 1904