Arkivalia arkivförteckning

Arkivförteckningen

Välj "Samling" för att komma till arkivförteckningen.

Nivå 1

 Mera information om
 samlingen erhålles
 genom att klicka på .

 

Under rubriken Bild är eventuellt en bild införd som belyser arkivsamlingen.

Under rubriken Titel är numret på samlingen.

Under rubriken Beskrivning är en sammanfattning av innehållet i arkivsamlingen.

Under rubriken Tid är information om vilken tidsrymd arkivsamlingen omfattar.

Nivå 2

Klicka på ett nummer under rubriken Titel för se efter om det finns några objekt införda som tillhör samlingen.

Språk, finska eller svenska

Arkivsamlingen är skriven på svenska, finska eller på båda språken enligt donatorns eller deponentens språk.

Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med namn och ord. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Nyckelord kan vara namn som Hindersby och Lundell, ämnesord är substantiv som t. ex. skola och torp.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som Det_oförgätliga_Kyrkslätt   (boktitel) och Hjördis_Nyman (författare). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

1111

Finlands Röda Kors Kyrkslätt svenska avdelning, föreningsarkiv
Finlands Röda Kors Kyrkslätt svenska avdelning. Föreningsarkiv.

1111 Arkivbildare och donator: Finlands Röda Kors Kyrkslätt svenska avdelning. Föreningsarkiv.
7 arkivkartonger och 2 askar kartotek. Styrelseprotokoll 1958-2012, verksamhetsberättelser, bokslut, revisionsberättelser 1955 – 2010, vår- och höstmötesprotokoll 1957 – 2012, historikmaterial, jubileer, ambulansverksamhet, verksamhetsstatistik, medlemskartotek 1955 – 1973. Enkel förteckning finns. Inget av materialet är digitaliserat.

På bilden ett uppslag ur historiken ”Finlands Röda Kors Kyrkslätt svenska avdelning 1953-2003 50 år”. Det handlar om hur Finlands Röda Kors 100-årsjubileum firades i Kyrkslätt 1977.
***
1111 Arkistonmuodostaja ja lahjoittaja: Finlands Röda Kors Kyrkslätt svenska avdelning. Yhdistyksen arkisto.
7 arkistokoteloa ja 2 kortistorasiaa. Hallituksen pöytäkirjoja 1958-2012, toimintakertomuksia, tilinpäätöksiä, tilintarkastuskertomuksia 1955-2010, kevät- ja syyskokouspöytäkirjoja 1957-2012, historiikkiaineistoa, ambulanssitoiminnasta, toimintatilastoja, jäsenkortisto 1955-1973. Yksinkertainen arkistoluettelo löytyy. Aineistoa ei ole digitoitu.

Kuvassa on aukeama yhdistyksen 50-vuotishistoriikista vuodelta 2003. Siinä kerrotaan miten Suomen Punaisen Ristin 100-vuotisjuhlaa vietettiin Kirkkonummella vuonna 1977.

Tid
1957 - 2012