Arkivalia arkivförteckning

Arkivförteckningen

Välj "Samling" för att komma till arkivförteckningen.

Nivå 1

 Mera information om
 samlingen erhålles
 genom att klicka på .

 

Under rubriken Bild är eventuellt en bild införd som belyser arkivsamlingen.

Under rubriken Titel är numret på samlingen.

Under rubriken Beskrivning är en sammanfattning av innehållet i arkivsamlingen.

Under rubriken Tid är information om vilken tidsrymd arkivsamlingen omfattar.

Nivå 2

Klicka på ett nummer under rubriken Titel för se efter om det finns några objekt införda som tillhör samlingen.

Språk, finska eller svenska

Arkivsamlingen är skriven på svenska, finska eller på båda språken enligt donatorns eller deponentens språk.

Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med namn och ord. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Nyckelord kan vara namn som Hindersby och Lundell, ämnesord är substantiv som t. ex. skola och torp.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som Det_oförgätliga_Kyrkslätt   (boktitel) och Hjördis_Nyman (författare). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

1112

Släktträd över släkten Röman på Jolkby gård
Släktträd över släkten Röman på Jolkby gård.

1112 Donator, arkivbildare och skapare: Sol-Britt Kärki. Släktträd över släkten Röman på Jolkby gård. Handskrivet/-ritat släktträd, generationerna färglagda i olika färger. En kopia finns hos Arkivalia. En rulle. Innehåller personuppgifter för levande personer, användning begränsad.
***
1112 Lahjoittaja, arkistonmuodostaja ja luoja: Sol-Britt Kärki. Jolkbyn kartanon Römanin suvun sukupuu. Käsinkirjoitettu/-piirretty sukupuu, jossa sukupolvet on väritetty eri värein. Yksi kopio säilytetään Arkivaliassa. Yksi rulla. Sisältää elävien henkilöiden henkilötietoja, käyttö rajoitettu.