Arkivalia arkivförteckning

Arkivförteckningen

Välj "Samling" för att komma till arkivförteckningen.

Nivå 1

 Mera information om
 samlingen erhålles
 genom att klicka på .

 

Under rubriken Bild är eventuellt en bild införd som belyser arkivsamlingen.

Under rubriken Titel är numret på samlingen.

Under rubriken Beskrivning är en sammanfattning av innehållet i arkivsamlingen.

Under rubriken Tid är information om vilken tidsrymd arkivsamlingen omfattar.

Nivå 2

Klicka på ett nummer under rubriken Titel för se efter om det finns några objekt införda som tillhör samlingen.

Språk, finska eller svenska

Arkivsamlingen är skriven på svenska, finska eller på båda språken enligt donatorns eller deponentens språk.

Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med namn och ord. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Nyckelord kan vara namn som Hindersby och Lundell, ämnesord är substantiv som t. ex. skola och torp.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som Det_oförgätliga_Kyrkslätt   (boktitel) och Hjördis_Nyman (författare). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

1113

Hella Stierncreutz f. Reuter, fotografier
Åtta stycken svartvita fotografier och vykort från Kyrkslätt kyrkby från ca 1920-1930-talen till 1944.

1113 Donator och arkivbildare: Hella Stierncreutz f. Reuter. Åtta stycken svartvita fotografier och vykort från Kyrkslätt kyrkby från ca 1920-1930-talen till 1944.
Motiv: Kyrkan (2 x exteriör, interiör), Villa Haga (Kyrkslätts Handelslag m.b.t.), prästgården, hjältegravarna 1944, evakuering vid Handelslagets hus 1944, Klockarbacken (sedd från klockstapeln). Digitaliserade och papper.

Bilden är ett vykort ur samling 1113 och föreställer Klockarbacken sedd från klockstapeln. Till höger syns Kyrkslätts Handelslags affär, Hörngård och sockenstugan. Till vänster Villa Solhem, idag det privata daghemmet Otsonpesä.
Läs mer om byggnaderna på Kyrkslätts kommuns sidor i broschyren ”Vårt byggnadsarv – vandring genom Kyrkslätt centrum”. Läs mera...
***
1113 Lahjoittaja ja arkistonmuodostaja: Hella Stierncreutz s. Reuter. Kahdeksan mustavalkoista valokuvaa ja postikorttia Kirkkonummen kirkonkylästä noin 1920-1930-luvuilta vuoteen 1944.
Aiheita: Kirkko (2 ulkokuva, sisäkuva), Villa Haga (Kyrkslätts Handelslag m.b.t.), pappila, sankarihaudat 1944, evakuointia Handelslagetin pihalla 1944, Lukkarinmäki (kellotapulista nähtynä). Paperilla ja digitoituina.

Kuvassa on postikortti kokoelmasta 1113. Siinä näkyy Lukkarinmäki kellotapulista nähtynä. Oikealla on Kyrkslätts Handelslagin kauppa, Hörngård ja pitäjäntupa. Vasemmalla on Villa Solhem, jossa tänään toimii yksityinen päiväkoti Otsonpesä.

Lue lisää rakennuksista Kirkkonummen kunnan sivustolta esitteestä ”Rakennusperintömme – retki Kirkkonummen keskustan halki”. Läs mera...

Tid
1920 - 1944