Arkivalia arkivförteckning

Arkivförteckningen

Välj "Samling" för att komma till arkivförteckningen.

Nivå 1

 Mera information om
 samlingen erhålles
 genom att klicka på .

 

Under rubriken Bild är eventuellt en bild införd som belyser arkivsamlingen.

Under rubriken Titel är numret på samlingen.

Under rubriken Beskrivning är en sammanfattning av innehållet i arkivsamlingen.

Under rubriken Tid är information om vilken tidsrymd arkivsamlingen omfattar.

Nivå 2

Klicka på ett nummer under rubriken Titel för se efter om det finns några objekt införda som tillhör samlingen.

Språk, finska eller svenska

Arkivsamlingen är skriven på svenska, finska eller på båda språken enligt donatorns eller deponentens språk.

Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med namn och ord. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Nyckelord kan vara namn som Hindersby och Lundell, ämnesord är substantiv som t. ex. skola och torp.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som Det_oförgätliga_Kyrkslätt   (boktitel) och Hjördis_Nyman (författare). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

1118

Mårten Bondestam, fotografier
11 stycken skannade svartvita fotografier.

1118 Donator och arkivbildare: Mårten Bondestam. 11 stycken skannade svartvita fotografier.

Motiven är höslåtter med häst, två ladugårdar, två bostadshus, ett par grupporträtt, vyer av bl.a. blommande äppelträd. Ingen förteckning eller förklaring av motiven finns.

Bilden: foto nr 11180002, höslåtter
***
1118 Lahjoittaja ja arkistonmuodostaja: Mårten Bondestam. 11 kpl. skannattua mustavalkoista valokuvaa.

Kuvien aiheita ovat heinän niitto hevosvoimin, kaksi navettaa, kaksi asuinrakennusta, pari ryhmäkuvaa, maisemia (mm. kukkivia omenapuita). Luetteloa tai minkäänlaista kuvien selitystä ei löydy.

Kuva: valokuva nro 11180002, heinän niitto

Tid
1880 - 1944