Arkivalia arkivförteckning

Arkivförteckningen

Välj "Samling" för att komma till arkivförteckningen.

Nivå 1

 Mera information om
 samlingen erhålles
 genom att klicka på .

 

Under rubriken Bild är eventuellt en bild införd som belyser arkivsamlingen.

Under rubriken Titel är numret på samlingen.

Under rubriken Beskrivning är en sammanfattning av innehållet i arkivsamlingen.

Under rubriken Tid är information om vilken tidsrymd arkivsamlingen omfattar.

Nivå 2

Klicka på ett nummer under rubriken Titel för se efter om det finns några objekt införda som tillhör samlingen.

Språk, finska eller svenska

Arkivsamlingen är skriven på svenska, finska eller på båda språken enligt donatorns eller deponentens språk.

Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med namn och ord. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Nyckelord kan vara namn som Hindersby och Lundell, ämnesord är substantiv som t. ex. skola och torp.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som Det_oförgätliga_Kyrkslätt   (boktitel) och Hjördis_Nyman (författare). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

1122

Kirkkonummen eläkkeensaajat ry, yhdistyksen arkisto
Yhdistyksen asiakirjoja ajalta 1974-2014.

1122 Lahjoittaja ja arkistonmuodostaja: Kirkkonummen eläkkeensaajat ry.
10 arkistokotelollista yhdistyksen asiakirjoja ajalta 1974-2014. Arkistoluettelo löytyy. Aineisto on lajiteltu kahteen kokonaisuuteen: 1974-1999 ja 2000-2014.

Kuvassa on yhdistyksen perustavan kokouksen pöytäkirjan ensimmäinen sivu, päivätty 6.9.1974.

Kokoelmasta löytyy valokuvia, tapahtumista ja matkoilta, mutta kaikissa kuvissa näkyy ihmisiä, joten varmuuden vuoksi yhtään niistä ei julkaista tähän.
***
1122 Donator och arkivbildare: Kirkkonummen eläkkeensaajat ry.
10 arkivkartonger med föreningsdokument från perioden 1974-2014. Arkivförteckning finns. Materialet är sorterat i två olika helheter: 1974-1999 och 2000-2014.

På bilden första sidan av protokollet som fördes vid föreningens grundande 6.9.1974.

Det finns foton i samlingen, från olika evenemang och resor, men det syns människor på dem alla, så för säkerhets skull publiceras inget av dem.

Tid
1974 - 2014