Arkivalia arkivförteckning

Arkivförteckningen

Välj "Samling" för att komma till arkivförteckningen.

Nivå 1

 Mera information om
 samlingen erhålles
 genom att klicka på .

 

Under rubriken Bild är eventuellt en bild införd som belyser arkivsamlingen.

Under rubriken Titel är numret på samlingen.

Under rubriken Beskrivning är en sammanfattning av innehållet i arkivsamlingen.

Under rubriken Tid är information om vilken tidsrymd arkivsamlingen omfattar.

Nivå 2

Klicka på ett nummer under rubriken Titel för se efter om det finns några objekt införda som tillhör samlingen.

Språk, finska eller svenska

Arkivsamlingen är skriven på svenska, finska eller på båda språken enligt donatorns eller deponentens språk.

Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med namn och ord. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Nyckelord kan vara namn som Hindersby och Lundell, ämnesord är substantiv som t. ex. skola och torp.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som Det_oförgätliga_Kyrkslätt   (boktitel) och Hjördis_Nyman (författare). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

1124

Material till boken Berättelser från Lappböle
Insamling av dokument, lantmätning och storskifte, gårdar, övrigt.

1124 Arkivbildare: arbetsgruppen bakom boken Berättelser från Lappböle, donator: Bengt Welin.

En arkivkartong material som insamlats för boken. 3 CD-skivor med digitala filer av delvis samma material samt ett program av Radio Vega om boken.

Arkivförteckningens rubriker: insamling av dokument, lantmätning och storskifte, gårdar, övrigt.

Kompletterat med material om Ragnar Westerholm (1902-1968), född i Lappböle, seglade på världshaven i vetetraden, emigrerade till Australien.

Boken finns fortfarande till salu. Läs mera...

På bilden skär den i Lappböle födda Ragnar Westerholm sockerrör i North Queensland, Australien.
***
1124 Lahjoittaja: Bengt Welin, arkistonmuodostaja: Kertomuksia Lapinkylästä-kirjan työryhmä.

Yksi arkistokotelollinen pääosin ruotsinkielistä aineistoa kirjaan. 3 CD-levyä, joissa digitiedostoina osittain samaa aineistoa sekä Radio Vegan ohjelma kirjasta.

Arkistoluettelon otsikoita: aineiston kokoaminen, maanmittaus ja isojako, kartanot, muuta.

Lisätty aineistoa Ragnar Westerholmista (1902-1968), joka oli syntynyt Lapinkylässä, purjehti maailman merillä vehnäreitillä ja muutti Australiaan.

Kirja on edelleen myynnissä. Läs mera...

Kuvassa on Lapinkylässä syntynyt Ragnar Westerholm leikkaamassa sokeriruokoa Australian North Queenslandissa.