Arkivalia arkivförteckning

Arkivförteckningen

Välj "Samling" för att komma till arkivförteckningen.

Nivå 1

 Mera information om
 samlingen erhålles
 genom att klicka på .

 

Under rubriken Bild är eventuellt en bild införd som belyser arkivsamlingen.

Under rubriken Titel är numret på samlingen.

Under rubriken Beskrivning är en sammanfattning av innehållet i arkivsamlingen.

Under rubriken Tid är information om vilken tidsrymd arkivsamlingen omfattar.

Nivå 2

Klicka på ett nummer under rubriken Titel för se efter om det finns några objekt införda som tillhör samlingen.

Språk, finska eller svenska

Arkivsamlingen är skriven på svenska, finska eller på båda språken enligt donatorns eller deponentens språk.

Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med namn och ord. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Nyckelord kan vara namn som Hindersby och Lundell, ämnesord är substantiv som t. ex. skola och torp.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som Det_oförgätliga_Kyrkslätt   (boktitel) och Hjördis_Nyman (författare). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

1125

Thorvald Backman, material i huvudsak om Porkala by
Intervjuer med personer som bott i Porkala, Rembas gårdsarkiv, Doktor Teddy Biaudets gästböcker, Porkala uf minnesgrupp, Porkala Marthaförening.

1125 Arkivbildare och donator: Thorvald Backman.

Den korta arkivförteckningen i sin helhet:

Kartong 1 Transkriberade intervjuer, omkring år 2000, med personer som bott i Porkala

Kartong 2 Rembas gårdsarkiv, ljuskopior

Kartong 3 Doktor Teddy Biaudets gästböcker, ljuskopior
(Blåmansholmen 1930–1944, 1956–1975; Spökhotellet 1921–1930; Kartongen innehåller också ljuskopior av foton och en text innehållande anekdoter om kommunalläkare Teddy Biaudet)

Kartong 4 Porkala uf minnesgrupp, ljuskopior och avskrifter av olika uppgifter om Porkala

Kartong 5 Porkala Marthaförening, ljuskopior av marthakretsens protokollbok 1925–1944

I samband med denna samling har till Arkivalias referensbibliotek donerats några böcker, bl.a.: ”Porkala byn vid havet”, 2004. Porkala ungdomsförening r.f. & Sigbritt Backman och ”Porkala bygd i förvandling”, 2008. Sigbritt Backman, Richard Elgert & Porkala ungdomsförening r.f.

Bilden är sista sidan ur Porkala Ungdomsförenings skrift Vassbuken nr 2/1998. Bilden föreställer Kallbådans fyr på 1930-talet och är ur en artikel i tidningen Nyland 4.1.1941. Originalet tillhör Pelle Häggblom.
***
1125 Lahjoittaja ja arkistonmuodostaja: Thorvald Backman. 5 arkistokotelollista ruotsinkielistä paperiaineistoa.

Sisältävät: Porkkalassa asuneiden henkilöiden litteroituja haastatteluja, noin vuodelta 2000.
Rembasin kartanon arkisto valokopioina. Kunnanlääkäri Teddy Biaudetin vieraskirjat valokopioina. Porkkalan nuorisoseuran muistotyöryhmän kopioita eri Porkkalaa koskevista tiedoista. Porkkalan Marttayhdistyksen pöytäkirjakirja vuosilta 1925-1944 valokopioina.

Kokoelman mukana Arkivalian kirjastoon on lahjoitettu muutama kirja, joka liittyy aiheeseen.

Kuvassa on viimeinen sivu Porkkala Ungdomsförening-yhdistyksen lehdestä Vassbuken nro 2/1998. Kuva esittää Kallbådanin majakkaa 1930-luvulla ja se on lehdestä Nyland 4.1.1941.