Arkivalia arkivförteckning

Arkivförteckningen

Välj "Samling" för att komma till arkivförteckningen.

Nivå 1

 Mera information om
 samlingen erhålles
 genom att klicka på .

 

Under rubriken Bild är eventuellt en bild införd som belyser arkivsamlingen.

Under rubriken Titel är numret på samlingen.

Under rubriken Beskrivning är en sammanfattning av innehållet i arkivsamlingen.

Under rubriken Tid är information om vilken tidsrymd arkivsamlingen omfattar.

Nivå 2

Klicka på ett nummer under rubriken Titel för se efter om det finns några objekt införda som tillhör samlingen.

Språk, finska eller svenska

Arkivsamlingen är skriven på svenska, finska eller på båda språken enligt donatorns eller deponentens språk.

Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med namn och ord. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Nyckelord kan vara namn som Hindersby och Lundell, ämnesord är substantiv som t. ex. skola och torp.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som Det_oförgätliga_Kyrkslätt   (boktitel) och Hjördis_Nyman (författare). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

1127

Kristina Wasenius, handlingar, fastigheten Karlberg på Lingonbacken i Masaby
En tredelad, 11-sidig historik skriven av donatorn, samt en arkivkartong med pappersdokument som stöder historiken.

1127 Arkivbildare och donator: Kristina Wasenius.

Samlingen består av en tredelad, 11-sidig historik skriven av donatorn, samt en arkivkartong med pappersdokument som stöder historiken (arrendekontrakt, köpebrev, skuldsedlar, räkningar, bouppteckningar, registerutdrag, ersättningsansökningar mm.) från perioden 1883-1955.

Historikens delar berättar om (1) jordområdet, tomten, (2) byggnaderna, (3) invånarna.

Samling 1151 Petra Vairimaa innehåller fotografier från samma fastighet och släkt.

På bilden första sidan av Porkalaförbundets "Normer för värdesättning vid uppgörande av ansökningar om ersättning
för skador i anledning av evakueringen av Porkalaområdet."
***
1127 Lahjoittaja ja arkistonmuodostaja: Kristina Wasenius.

Kokoelma koostuu kolmeosaisesta, 11-sivuisesta, ruotsinkielisestä lahjoittajan kirjoittamasta historiikista, sekä sitä tukevista paperiasiakirjoista (vuokrasopimuksia, kauppakirjoja, velkakirjoja, laskuja, perunkirjoituksia, rekisteriotteita, korvaushakemuksia yms.) ajanjaksolta 1883-1955.

Historiikin osat kertovat (1) maa-alueesta ja tontista, (2) rakennuksista ja (3) asukkaista.

Kokoelmasta 1151 Petra Vairimaa löytyy valokuvia samasta kiinteistöstä ja suvusta.

Kuvassa on ensimmäinen sivu Porkkalan liiton ohjeesta (konekäännös) "Arvostusnormit korvaushakemusten käsittelyssä
Porkalan alueen evakuoinnista aiheutuneista vahingoista."

Tid
1883 - 1955