Arkivalia arkivförteckning

Arkivförteckningen

Välj "Samling" för att komma till arkivförteckningen.

Nivå 1

 Mera information om
 samlingen erhålles
 genom att klicka på .

 

Under rubriken Bild är eventuellt en bild införd som belyser arkivsamlingen.

Under rubriken Titel är numret på samlingen.

Under rubriken Beskrivning är en sammanfattning av innehållet i arkivsamlingen.

Under rubriken Tid är information om vilken tidsrymd arkivsamlingen omfattar.

Nivå 2

Klicka på ett nummer under rubriken Titel för se efter om det finns några objekt införda som tillhör samlingen.

Språk, finska eller svenska

Arkivsamlingen är skriven på svenska, finska eller på båda språken enligt donatorns eller deponentens språk.

Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med namn och ord. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Nyckelord kan vara namn som Hindersby och Lundell, ämnesord är substantiv som t. ex. skola och torp.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som Det_oförgätliga_Kyrkslätt   (boktitel) och Hjördis_Nyman (författare). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

1151

Petra Vairimaa, fotografier. Lingonbacken, Karlberg samt släkten Strömberg i Masaby.
28 stycken skannade fotografier. Fotografierna föreställer Lingonbacken, Karlberg samt släkten Strömberg i Masaby från 1920-talet till 1980-talet.

1151 Arkivbildare och donator: Petra Vairimaa. 28 stycken skannade fotografier.

Fotografierna föreställer Lingonbacken, Karlberg samt släkten Strömberg i Masaby från 1920-talet till 1980-talet. I filernas namn finns uppgifter om motiven på svenska.

Materialet är indelat i 6 digitala mappar: olika årtionden samt Karlberg.

Samlingen hör ihop med samling 1127 Kristina Wasenius: Handlingar som berör Karlberg och familjen Strömberg i Masaby, Lingonbacka.

På bilden från 1920-talet sitter Axel Strömberg på motorcykeln och Karl August Strömberg står i dörröppningen.
***
1151 Arkistonmuodostaja ja lahjoittaja: Petra Vairimaa. 28 kpl skannattua valokuvaa.

Valokuvissa ovat Masalan Lingonbacken, Karlbergin kiinteistö ja Strömbergin suku 1920-luvulta 1980-luvulle. Tiedostojen nimissä on tietoja kuvien aiheista, ruotsiksi.

Aineisto on jaettu kuuteen digitaaliseen kansioon: eri vuosikymmenet sekä Karlberg.

Kokoelma kuuluu yhteen kokoelman 1127 Kristina Waseniuksen kanssa: Masalan Puolukkamäen Karlbergin kiinteistöä ja Strömbergin perhettä koskevia asiakirjoja.

Kuvassa 1920-luvulta Axel Strömberg istuu moottoripyörän selässä ja Karl August Strömberg seisoo oviaukossa.

Tid
1920 - 1990