Arkivalia arkivförteckning

Arkivförteckningen

Välj "Samling" för att komma till arkivförteckningen.

Nivå 1

 Mera information om
 samlingen erhålles
 genom att klicka på .

 

Under rubriken Bild är eventuellt en bild införd som belyser arkivsamlingen.

Under rubriken Titel är numret på samlingen.

Under rubriken Beskrivning är en sammanfattning av innehållet i arkivsamlingen.

Under rubriken Tid är information om vilken tidsrymd arkivsamlingen omfattar.

Nivå 2

Klicka på ett nummer under rubriken Titel för se efter om det finns några objekt införda som tillhör samlingen.

Språk, finska eller svenska

Arkivsamlingen är skriven på svenska, finska eller på båda språken enligt donatorns eller deponentens språk.

Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med namn och ord. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Nyckelord kan vara namn som Hindersby och Lundell, ämnesord är substantiv som t. ex. skola och torp.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som Det_oförgätliga_Kyrkslätt   (boktitel) och Hjördis_Nyman (författare). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

1131

Fotografi, medborgarmöte vid Hindersby folkskola ca 1900

1131 Donator: Ami Westerberg från Åminne i Hindersby. Arkivbildare: Gerda Jansson, född på Åminne i Hindersby. Farmor till donatorn.

Samlingen består av ett enda fotografi i pappers- och digitalform. Fotografiet föreställer en stor grupp människor som ställt upp för fotografering framför Hindersby folkskola antagligen kring sekelskiftet 1900.

Fotot finns också på Flickr, det översta på sidan Läs mera...
***
1131 Lahjoittaja: Ami Westerberg Åminnen kartanolta Heikkilästä. Arkistonmuodostaja: Gerda Jansson, syntynyt Åminnen kartanolla, lahjoittajan isän äiti.

Kokoelma muodostuu vain yhdestä valokuvasta paperi- ja digimuodossa. Valokuvassa on suuri väkijoukko, joka on asettunut kuvattavaksi Heikkilän kansakoulun edessä noin vuosisadan vaihteessa 1900.

Kuva löytyy myös Flickr:stä, sivun ylimpänä Läs mera...

Tid
1900 - 1905