Arkivalia arkivförteckning

Arkivförteckningen

Välj "Samling" för att komma till arkivförteckningen.

Nivå 1

 Mera information om
 samlingen erhålles
 genom att klicka på .

 

Under rubriken Bild är eventuellt en bild införd som belyser arkivsamlingen.

Under rubriken Titel är numret på samlingen.

Under rubriken Beskrivning är en sammanfattning av innehållet i arkivsamlingen.

Under rubriken Tid är information om vilken tidsrymd arkivsamlingen omfattar.

Nivå 2

Klicka på ett nummer under rubriken Titel för se efter om det finns några objekt införda som tillhör samlingen.

Språk, finska eller svenska

Arkivsamlingen är skriven på svenska, finska eller på båda språken enligt donatorns eller deponentens språk.

Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med namn och ord. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Nyckelord kan vara namn som Hindersby och Lundell, ämnesord är substantiv som t. ex. skola och torp.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som Det_oförgätliga_Kyrkslätt   (boktitel) och Hjördis_Nyman (författare). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

1132

Kirkkonummen Yrittäjät, yhdistyksen arkisto
Tavanomaiset pöytäkirjat, kirjanpitoasiakirjat, jäsentiedotteet yms.

1132 Arkistonmuodostaja ja lahjoittaja: Kirkkonummen Yrittäjät ry.

13 arkistokotelollista suomenkielistä paperiaineistoa vuosilta 1979-2014. Tavanomaiset pöytäkirjat, kirjanpitoasiakirjat, jäsentiedotteet yms.

Aineistoa ei ole järjestetty millään yhtenäisellä tavalla, eikä se ole kattava mainitulta ajanjaksolta. Koteloiden sisällöstä löytyy luettelo.

Kuvassa on melko sattumanvaraisesti valittu jäsentiedote, jossa on kuva, koska kokoelmasta ei löydy valokuvia.
***
1132 Arkivbildare och donator: Kyrkslätts företagare rf.

13 arkivkartonger med finskspråkigt pappersmaterial från åren 1979-2014. Sedvanliga protokoll, bokföringsdokument, medlemsbrev o.dyl.

Dokumenten är inte ordnade enligt något konsekvent system och materialet är inte komplett för tidsperioden. Förteckning över kartongernas innehåll finns.

På bilden ett rätt slumpmässigt valt medlemsbrev, som innehåller en bild, då det inte finns några foton i samlingen.

Tid
1979 - 2014