Arkivalia arkivförteckning

Arkivförteckningen

Välj "Samling" för att komma till arkivförteckningen.

Nivå 1

 Mera information om
 samlingen erhålles
 genom att klicka på .

 

Under rubriken Bild är eventuellt en bild införd som belyser arkivsamlingen.

Under rubriken Titel är numret på samlingen.

Under rubriken Beskrivning är en sammanfattning av innehållet i arkivsamlingen.

Under rubriken Tid är information om vilken tidsrymd arkivsamlingen omfattar.

Nivå 2

Klicka på ett nummer under rubriken Titel för se efter om det finns några objekt införda som tillhör samlingen.

Språk, finska eller svenska

Arkivsamlingen är skriven på svenska, finska eller på båda språken enligt donatorns eller deponentens språk.

Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med namn och ord. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Nyckelord kan vara namn som Hindersby och Lundell, ämnesord är substantiv som t. ex. skola och torp.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som Det_oförgätliga_Kyrkslätt   (boktitel) och Hjördis_Nyman (författare). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

1133

Kommunens miljövårds diabilder, skärgårdsmotiv
Motiven är främst från skärgården: Bergstad, Järsö, Storkanskog, Porkala, Medvastö mm.

1133 Arkivbildare och donator: Kyrkslätts kommun, miljövården.

16 diakassetter med ca 500 stycken diapositiv. Fotografen är okänd. Bilderna är tagna i mitten av 1980-talet och donerades till Arkivalia 2015. En förteckning av bildmotiven har gjorts av Mikael Pettersson.

Motiven är främst från skärgården: Bergstad, Järsö, Storkanskog, Porkala, Medvastö mm. Dessutom finns enstaka bilder från olika platser i kommunen, bl.a. Meiko, Evitskog, Vols, Navala. Den sista kassetten innehåller bilder för info och undervisning om sophantering och återvinning.

Exempelbilden är från Skrobban, Stora Mickelskären. Den är fotograferad med mobilkamera från skärmen av en diaprojektor, därav den usla kvaliteten. Originalens kvalitet är varierande.
***
1133 Arkistonmuodostaja ja lahjoittaja: Kirkkonummen kunta, ympäristönsuojeluyksikkö.

16 diakasetttia, joissa on noin 500 kpl diapositiivia. Valokuvaajaa ei tiedetä. Kuvat on otettu 1980-luvun puolessavälissä ja lahjoitettu Arkivaliaan 2015. Mikael Pettersson on tehnyt luettelon kuva-aiheista (ruotsiksi).

Aiheet ovat pääosin saaristosta: Bergstad, Järsö, Storkanskog, Porkkala, Medvastö ym. Lisäksi on yksittäisiä kuvia muista paikoista kunnassa, mm. Meiko, Evitskog, Vols, Navala. Viimeinen kasetti sisältää kuvia, joita on käytetty jätteenkäsittelyn ja kierrätyksen tiedotus- ja opetusaineistona.

Esimerkkikuva on Stora Mickelskärin saariryhmään kuuluvalta Skrobbanilta. Se on kuvattu mobiilikameralla diaprojektorin näytöltä, siksi kuvalaatu on surkea. Alkuperäisten kuvien laatu on vaihteleva.

Tid
1980 - 1990