Arkivalia arkivförteckning

Arkivförteckningen

Välj "Samling" för att komma till arkivförteckningen.

Nivå 1

 Mera information om
 samlingen erhålles
 genom att klicka på .

 

Under rubriken Bild är eventuellt en bild införd som belyser arkivsamlingen.

Under rubriken Titel är numret på samlingen.

Under rubriken Beskrivning är en sammanfattning av innehållet i arkivsamlingen.

Under rubriken Tid är information om vilken tidsrymd arkivsamlingen omfattar.

Nivå 2

Klicka på ett nummer under rubriken Titel för se efter om det finns några objekt införda som tillhör samlingen.

Språk, finska eller svenska

Arkivsamlingen är skriven på svenska, finska eller på båda språken enligt donatorns eller deponentens språk.

Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med namn och ord. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Nyckelord kan vara namn som Hindersby och Lundell, ämnesord är substantiv som t. ex. skola och torp.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som Det_oförgätliga_Kyrkslätt   (boktitel) och Hjördis_Nyman (författare). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

1134

Marcus Wallenberg-priset | Marcus Wallenberg -palkinto
År 2009 tilldelades priset tre finländare, Jouni Ikäheimo, Vesa Kajander och Bengt Welin, för banbrytande utveckling av drivsystem för pappersmaskiner inom ABB-koncernen. | Vuonna 2009 palkinnon saivat kolme suomalaista, Jouni Ikäheimo, Vesa Kajander ja Bengt Welin, uraauurtavasta paperikoneiden suorakäyttöjärjestelmän kehittämisestä Suomen ABB:llä.

1134 Arkivbildare och donator: Bengt Welin.

En arkivkartong med pappersmaterial om Marcus Wallenberg-priset 1980. Förteckning finns. Innehåller meddelande om priset; programblad, tal, tidningsartiklar och foton från prisutdelningsceremonin i Stockholm. Bengt Welins diplom. Dessutom ABB:s rapport, tidning och historik där priset nämns. Materialet är till olika delar på engelska, svenska eller finska.

Marcus Wallenbergpriset är ett internationellt pris som instiftades 1980 för en banbrytande upptäckt eller utveckling inom ett för skogsindustrin betydelsefullt område. Läs mera...

År 2009 tilldelades priset tre finländare, Jouni Ikäheimo, Vesa Kajander och Bengt Welin, för banbrytande utveckling av drivsystem för pappersmaskiner inom ABB-koncernen.

På fotot är Bengt Welin och det svenska kungaparet före prisutdelningsceremonin. Fotot har beskurits, på originalet syns även Bengts familjemedlemmar.
***
1134 Arkistonmuodostaja ja lahjoittaja: Bengt Welin.

Yksi arkistokotelollinen paperiaineistoa Marcus Wallenberg -palkinnosta. Luettelo löytyy. Sisältää tiedotteen palkinnosta sekä ohjelman, puheita, lehtiartikkeleita ja valokuvia palkinnonjakoseremoniasta Tukholmasta. Bengt Welinin kunniakirja.
Lisäksi ABB:n raportti, lehti ja historiikki, joissa palkinto mainitaan. Aineiston eri osat ovat englanniksi, ruotsiksi tai suomeksi.

Marcus Wallenberg -palkinto on kansainvälinen tieteellisen tutkimuksen edistämisestä myönnetty palkinto tunnustuksena uraauurtavasta löydöstä tai kehitystyöstä metsäteollisuuden saralla. Läs mera...

Vuonna 2009 palkinnon saivat kolme suomalaista, Jouni Ikäheimo, Vesa Kajander ja Bengt Welin, uraauurtavasta paperikoneiden suorakäyttöjärjestelmän kehittämisestä Suomen ABB:llä.

Valokuvassa on Bengt Welin ja Ruotsin kuningaspari ennen palkinnonjakoseremoniaa. Kuvaa on rajattu, alkuperäisessä kuvassa näkyy myös Bengtin perheenjäseniä.

Tid
2009