Arkivalia arkivförteckning

Arkivförteckningen

Välj "Samling" för att komma till arkivförteckningen.

Nivå 1

 Mera information om
 samlingen erhålles
 genom att klicka på .

 

Under rubriken Bild är eventuellt en bild införd som belyser arkivsamlingen.

Under rubriken Titel är numret på samlingen.

Under rubriken Beskrivning är en sammanfattning av innehållet i arkivsamlingen.

Under rubriken Tid är information om vilken tidsrymd arkivsamlingen omfattar.

Nivå 2

Klicka på ett nummer under rubriken Titel för se efter om det finns några objekt införda som tillhör samlingen.

Språk, finska eller svenska

Arkivsamlingen är skriven på svenska, finska eller på båda språken enligt donatorns eller deponentens språk.

Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med namn och ord. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Nyckelord kan vara namn som Hindersby och Lundell, ämnesord är substantiv som t. ex. skola och torp.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som Det_oförgätliga_Kyrkslätt   (boktitel) och Hjördis_Nyman (författare). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

1135

Material om släkten Welin, uppgifter om Lappbölesnickarnas produkter | Aineistoa Welinin suvusta, tietoja Lapinkylän puuseppien tuotteista

1135 Arkivbildare: Karl William Welin, donator: Bengt Welin.

En arkivkartong med pappersmaterial och en minnessticka med några filer. Förteckning finns.

Innehåller släktutredning från Övre-Jussila 1603-1842, diverse material om släkten Welin, uppgifter om Lappbölesnickarnas produkter, foton på snickarverktyg och –maskiner, förteckning över verktyg och modeller på Furuhem i Lappböle, brev, urklipp på möbelannonser, material om snickarna i kriget, statens köpkort från 1940-talet mm.
Det ingår material både på svenska och finska.

Bilden är ett slumpmässigt exempel ur materialet: en sekretär av Karl Welin, 1946.
***
1135 Arkistonmuodostaja: Karl William Welin, lahjoittaja: Bengt Welin.

Yksi arkistokotelollinen paperiaineistoa ja muistitikku, jossa on muutama tiedosto. Luettelo löytyy.

Sisältää sukuselvityksen Lapinkylän tilasta Övre-Jussila 1603-1842, muuta aineistoa Welinin suvusta, tietoja Lapinkylän puuseppien tuotteista, valokuvia puusepän työkaluista ja koneista, luettelo työkaluista ja malleista Lapinkylän Furuhemissä, kirjeitä, lehtileikkeitä huonekalumainoksista, aineistoa puusepistä sodassa, valtion ostokortteja 1940-luvulta ym.
Aineistoa on sekä ruotsiksi että suomeksi.

Kuva on sattumanvarainen esimerkki aineistosta: Karl Welinin kirjoituslipasto, 1946.

Tid
1603 - 2015