Arkivalia arkivförteckning

Arkivförteckningen

Välj "Samling" för att komma till arkivförteckningen.

Nivå 1

 Mera information om
 samlingen erhålles
 genom att klicka på .

 

Under rubriken Bild är eventuellt en bild införd som belyser arkivsamlingen.

Under rubriken Titel är numret på samlingen.

Under rubriken Beskrivning är en sammanfattning av innehållet i arkivsamlingen.

Under rubriken Tid är information om vilken tidsrymd arkivsamlingen omfattar.

Nivå 2

Klicka på ett nummer under rubriken Titel för se efter om det finns några objekt införda som tillhör samlingen.

Språk, finska eller svenska

Arkivsamlingen är skriven på svenska, finska eller på båda språken enligt donatorns eller deponentens språk.

Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med namn och ord. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Nyckelord kan vara namn som Hindersby och Lundell, ämnesord är substantiv som t. ex. skola och torp.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som Det_oförgätliga_Kyrkslätt   (boktitel) och Hjördis_Nyman (författare). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

1136

Karl Fredrik Ekström med familj: kort, minnesalbum, skolhäften, brev, fakturor, urklipp o.dyl.

1136 Arkivbildare: Karl Fredrik Ekström, donator: Bengt Welin.
En arkivkartong pappersmaterial. Förteckning finns. Materialet är på svenska.

Samlingen består av vykort, inbjudningskort, gratulations- och andra kort familjen fått från ca 1910 till 1960-talet. Anna Gestrins två minnesalbum från 1907 och 1908. Inez Ekströms skolhäfte i finska från 1916 och skolhäften från Högvalla 1924. En almanack med anteckningar 1922. Ett brev. Olika fakturor, bl.a. angående bygget av Hörnebo 1933. Tidningsurklipp med kungörelse om vilka personer ur Sigurdskåren som satt fängslade av de röda på Svenska reallyseet 1918.

Bilden är ett odaterat vykort, troligen från ca 1930-talet, av Haapajärvi kyrka (det svenska namnet Aspsjö används knappt längre).
***
1136 Arkistonmuodostaja: Karl Fredrik Ekström, lahjoittaja: Bengt Welin.
Yksi arkistokotelollinen paperiaineistoa. Luettelo löytyy. Aineisto on ruotsiksi.

Kokoelma muodostuu postikorteista, kutsukorteista, onnittelu- ja muista korteista, joita perhe on saanut noin vuodesta 1910 1960-luvulle. Anna Gestrinin muistoalbumit vuosilta 1907 ja 1908. Inez Ekströmin suomen kielen kouluvihko vuodelta 1916 ja kouluvihkoja Högvallasta vuodelta 1924. Allakka, jossa on muistiinpanoja, vuodelta 1922. Yksi kirje. Eri laskuja mm. koskien Hörnebon rakentamista vuonna 1933. Lehtileike, jossa kuulutus, ketkä Sigurdsin kaartin jäsenistä olivat punaisten vankeina Reaalilyseossa vuonna 1918.

Kuva on päiväämätön postikortti, todennäköisesti noin 1930-luvulta, Haapajärven kirkosta.

Tid
1910 - 1970