A r k i v a l i a
 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar och om personer från gången tid med anknytning till Kyrkslätt.

Klicka fram det du vill bekanta dig med och sedan på texten under rubrikan Titel.

Innehållet lever med tiden och uppdateras också då nytt intressant material kommit in.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

 

Albert Lönnberg

Albert Lönnberg framför sitt hem på småbruket Kalvholmen i Medvastö by i Kyrkslätt invid Björköfjärden,
Albert Lönnberg var inspektor på Abramsby gård till år 1925 då han arrenderade småbruket Kalvholmen i Madvastö by. Hela familjen verkade som småbrukare på Kalvholmen fram till år 1936 då Albert köpte hemmanet Råbacka i sin födelse-by Kauhala i norra Kyrkslätt. Några av Selmas och Alberts barn fortsatte som småbrukare på Kalvholmen till evakueringen från Porkalaområdet i september år 1944.