A r k i v a l i a
 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar och om personer från gången tid med anknytning till Kyrkslätt.

Klicka fram det du vill bekanta dig med och sedan på texten under rubrikan Titel.

Innehållet lever med tiden och uppdateras också då nytt intressant material kommit in.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

 

Minnesstund

Minnesstund för Albert Lönnberg på Råbacka hemman i Kauhala by på sensommaren år 1956.
På sommaren 1956 dog Albert hemma på Råbacka 77 år gammal och då Porkala-området samma år hade kommit tillbaka så fick Albert komma i gemensam grav i Kyrkslätt med sin hustru Selma. Jordfästningen var utomhus på Kyrkslätts nya gravgård då kyrka inte ännu var ibruktagen efter Porkala-parentesen. Till minnesstunden efter jordfästningen äkte begravningsföljet med egna bilar, taxi och en abonnerad buss med busschaufför Sven Ekebom. Jag har ett minne av att (Alberts son) morbror Åke Lönnberg med mig 5 år gammal var till chaufför Sven Ekebom invid gränsen Kyrkslätt-Esbo nära Oitbacka och beställde bussen. /Tom Swahn

Platsbeskrivning
Kyrkslätt Kauhala Råbacka
Ämnesord
bussar, personbilar