A r k i v a l i a
 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar och om personer från gången tid med anknytning till Kyrkslätt.

Klicka fram det du vill bekanta dig med och sedan på texten under rubrikan Titel.

Innehållet lever med tiden och uppdateras också då nytt intressant material kommit in.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

 

Evakueringen 1944

Evakueringen från Porkalaområdet i september 1944
Inga Pihlström (gift Åberg) och brodern Kurt Pihlström på Korkkulla gård vid flyttningslasset som är färdigt för transport under evakueringen i september 1944.