A r k i v a l i a
 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar och om personer från gången tid med anknytning till Kyrkslätt.

Klicka fram det du vill bekanta dig med och sedan på texten under rubrikan Titel.

Innehållet lever med tiden och uppdateras också då nytt intressant material kommit in.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

 

Tågbiljett

J E Rosbergs fribiljett år 1932.
J E Rosbergs fribiljett för Statsjärnvägarnas vilken gäller alla bansträckor.

Läs mera om J E Rosberg här: Läs mera...