A r k i v a l i a
 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar och om personer från gången tid med anknytning till Kyrkslätt.

Klicka fram det du vill bekanta dig med och sedan på texten under rubrikan Titel.

Innehållet lever med tiden och uppdateras också då nytt intressant material kommit in.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

 

Lanthandel

Tolls butiken som allmänt gick under benämningen 'Vade bodan' ( Vade = vadet invid Tolls träsk och bodan =butik ).
Tolls butiken som handelsman F E Pihlström innehade före han blev bonde på Korkkulla gård. Enligt fotografiet är nu handelsman Carl Engblom innehavare av butiken. Carl Engblom återvände efter evakueringen 1956 och fortsatte som handelsman till slutet av 1960-talet.