A r k i v a l i a
 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar och om personer från gången tid med anknytning till Kyrkslätt.

Klicka fram det du vill bekanta dig med och sedan på texten under rubrikan Titel.

Innehållet lever med tiden och uppdateras också då nytt intressant material kommit in.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

 

Utfärd med vänner.

Utfärd från Kyrkslätt till den närliggande holmen Pentala i Esbo skärgård där Tors, Åkes, Hjörsdis' och Inga-Lills syster Gurli Nyholm var fiskarhustru från år 1929.
Följande personer är med på utfärden till Pentala. På fotot vid Pentala träsk är från vänster 1) Hjördis Lönnberg 2) sittande Gunvor Norrman 3) Anita Ekström 4) Inga-Lill Lönnberg 5) Tor Dannbäck 6) sittande Gerda Dannbäck 7) Gurli Dannbäck 8) Åke Sandberg 9) sittande Åke Lönnberg 10) Holger Norrman 11) Tor Lönnberg

Platsbeskrivning
Pentala träsk, Esbo, Finland