A r k i v a l i a
 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar och om personer från gången tid med anknytning till Kyrkslätt.

Klicka fram det du vill bekanta dig med.

Innehållet lever med tiden och uppdateras också då nytt intressant material kommit in.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

 

147 träffar
Bild Titel Beskrivning Tid
Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter  
Samling nummer 1001   Kyrkslätts hembygdsförening r.f.
Samling nummer 1022   Gårdar/hemman inom Porkala-området från år 1956.1956
Samling nummer 1037   Samlingen innehåller fotografier och tidningsurklipp från Kyrkslätts sjukhus i Jolkby och Vols sjukhus samt Märta Nickléns familjefotografier.1920-1960
Samling nummer 1114   I samlingen ingår fotografier från Lappböle och Oitbacka.1910-1930
Samling nummer 1115   Fotografier från Jorvas och byarna omkring.1900-1970
Samling nummer 1116   Samlingen innehåller fotografier tillhörande släkterna Röman och Schreiber från Jolkby gård och släkten Grotell samt bl.a. till dessa släkter relaterad släktkrönika,1900-2011
Samling nummer 1121   I samlingen ingår konfirmationsfoton, skolfoton samt familjefoton främst från Korkkulla by.1895-1965
Samling nummer 1126   Dokument angående timmermannen/byggmästaren Gustaf Arvid Pihlström född 12.9.18761885-1970
Samling nummer 1128   Samlingen innehåller fotografier som Kyrkslätt Handelslags VD Einar Råbergh låtit fotografera då Porkalaområdet återlämnades 1956 samt foton från Järsö gård.1938-1975
Samling nummer 1137   Samlingen innehåller böckerna 'Masaby - från bondby till tätort' och 'Bobäck - en bygdekrönika från Kyrkslätt'.
Samling nummer 1175   I samlingen ingår en tidningsartikel om Dagmar Bergenström född Forsström samt foton av hennes släktingar.1930-1981
Samling nummer 1183   J E Rosbergs böcker och övrigt material
Samling nummer 1188   Ingels - 650 år
NyDrLi 111 Hila Hilas dragontorp. Hila. Kyrkslätt, Nyland.-1809
Minnesstund Minnesstund för Albert Lönnberg på Råbacka hemman i Kauhala by på sensommaren år 1956.1956
Arvid Pihlström För byggmästaren Arvid Pihlström (1876-1945) var Ljungheda bland de första större byggnader han uppförde.1976-1945
Berättelser från Lappböle Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XLIV2013
Butik Lanthandel på 1920-talet1920-1929
Byggdeteatern i huvudstaden Gästspelet den 21 november 1934 höjde Kyrkslätt skärgårds ungdomsförenings prestationer över dilettantstadiet1934
Dagböcker 1931-1999 Dagboksanteckningar av Kurt Pihlström1730-1999
Dammviken Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr II1920
Det gamla Kyrkslätt Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XXIX2003
Domslut från Åbo Hovrätt den 25.11.1890 På 1800-talet kunde det ställa till problem om fadern till sonen avlider överraskande då föräldrarna är trolovade men inte ännu vigda.1888-1901
Einar Råbergh VD för Kyrkslätts handelslag Einar Råbergh.1960
Emil Lundell Föreståndaren för Överby skola för landsbygden yrken Emil Lundell född 18731873-1944
Emil Olof Lindén Emil Olof Lindén var kommunalläkare i Kyrkslätt.1866-1926
Evakueringen 1944 Evakueringen från Porkalaområdet i september 19441944
Familjen Forsström Familjen Matilda Sofia och Karl August Forsströms färd från grindstugan på Oitbacka gård till torpet Västeräng i Danskarby norr om Långvik.1889-1981
Feodor Kiseleff Konsul Feodor Kiseleff 1852-1922, som i slutet av 1880-talet bosatte sig på Oitbacka gård och gjorde den till en verklig mönstergård.1852-1922
Från heppa till hoppa Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XIV1984
Fräsars Fräsars då Porkala-området återlämnades 1956.1956
Föreningshuset Ljusdala Föreningshusert Ljusdala i Masaby1911
Gabriel Sigfridsson Ridderkorp Ägare till Abramsby ryttarhemman samt Juopila hemman i Kauhala by i Kyrkslätt under slutet av 1600-talet.1654-1744
Gammel-Tina Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr I1919
Guldbröllop Matilda Sofia och Karl August Forsström1936
Gustaf Victor Eklund Han fortsatte emellertid icke på den juridiska banan, utan egnade sig åt landthushållning på sin egendom Kauhala i Kyrkslätt.1841-1911
Hemming Elfvings bil. Hemming Elfvings bil, av märket Renault, fotograferad i Hangö i början av 1920-talet. Chaufför var Aarne Kivinen.1920-1925
Hindersby - Folk, hus och händelser i min by. Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XLIII2013
Hindersby folkskola Elevförbund vid Hindersby folkskola i Kyrkslätt.1907-1965
Husbonden och värdinnan Gustaf Reinhold Pihlström och Emilia Charlotta Pihlström1895-1905
Häst och släde Gustaf Wilhelm Rein med Elfvings häst och släde på landsvägen nära Jorvas järnvägsstation.1920-1925
Höäng Höängsarbete på Västeräng.1942
Ingels by - 650 år i Kyrkslätt Lärare Birgit Beck berättar om Ingels vid 650-årsjubileumsfest.1700-1997
Invid Kyrkslätts kyrka Grunden till sparbankshuset under byggnad.1966
Skyddskårsman Dikt om J E Rosbergs aktivitet i skyddskåen.1923
Tågbiljett J E Rosbergs fribiljett år 1932.1931-1932
Johan Evert Rosberg Johan Evert Rosberg, Kyrkslätts hembygdsförenings grundare år 1910 och långvariga ordförande.1864-1932
Johannes Lönnberg Johannes Lönnberg på Nissniku hemman fyller 50 år1928
Jolkby festberget Till förmån för friplatsfonden vid Kyrkslätt sjukstuga anordnas 1905 FOLKFEST med stort LOTTERI1905-1930
Jorkby gård Jolkby gård invid 'Kungsvägen'.1920-1929
Jorvas station i Kyrkslätt Första stationshuset på Jorvas station1903-1917
Järnväg via Oitbacka och Kauhala Banan följer därefter västra stranden av Låjärv natursköna sjö, vid vilken konsul F. Kiseleffs egendom Oitbacka är belägen, skärande trädgården vid stranden ...1900
Karin Ehrnrooth Karin Ehrnrooth (1876-1958) var ordförande för Kyrkslätt Lotta Svärd 1924-1944. Karin Ehrnrooth blev invald som första kvinna vid kommunalvalet år 1936 i Kyrkslätt. Ägare till Tyris gård i Bobäck Kyrkslätt1876-1958
Karl Engberg Jordbrukaren Karl Oskar Engberg på Stor Kvis gård åren 1912-1927.1867-1927
Karl Johan Röman Godsägare Karl Johan Röman 1854-19311854-1932
Korkkulla Släkten Hjerta innehade Korkkulla i Kyrkslätt från 1500-talet till år 1834.1540-1834
Kyrkslätts kommunionbok 1863 - 1869 Innehållslista av Kommunionboken mellan åren 1863 - 1869
Kyrkslätts socken Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XXXI1901
Lanthandel Tolls butiken som allmänt gick under benämningen 'Vade bodan' ( Vade = vadet invid Tolls träsk och bodan =butik ).1935-1944
Läsesedel 1885-1887 1885-1887
Mathildebergs rosendriverier Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XVII1988
Obbnäs Obbnäs då Porkala-området återlämnades 1956.1956
Oitbacka gård Text på fotos baksida: Oitbacka stallpersonal.1910-1930
Paus vid bygge Timmermän tar igen sig vid bygge, Arvid Pihlström till vänster.1895-1915
På bygge Timmermän poserar vid nybygge, Arvid Pihlström med borr i dörren.1895-1915
Ragvalds Ragvalds då Porkala-området återlämnades 1956.1956
Resa med hästkrafter Flera hästar med släde i följd.1920-1929
Ritning till Småskola Ritning till Tolls Småskola i Korkkulla by.
Robert Kajanus bastu och villa Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XL2011
Röda gardet Röda gardet i Kyrkslätt vid inbördeskriget 19181918
Selma och Albert Lönnberg Albert föddes 1879 i Kauhala by och flyttade efter genomgången jordbruksskola till östra Nyland för att 1912 komma tillbaka till Kyrkslätt och år 1936 bli bonde på Råbacka i sin födelse-by Kauhala.1879-1956
Sigurdskåren Krigshändelser under tiden januari–april 19181918
Systrarna Lönnberg Systrarna Hjördis och Inga-Lill Lönnberg sitter i torgbåten.1935-1944
Ta till vara - Bevaka - Förmedla. Kyrkslätts hembygdsförening 100 år Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XXXVIII2010
Tapetsering Tapetsering i Kyrkslätt Handelslags butik invid kyrkan efter återflyttningen 1956.1956
Teddy Biaudet Historik om Teddy Biaudet som var kommunalläkare i Kyrkslätt åren 1918-1944.1886-1967
Torkrian på Nissniku 1800-1920
Utfärd med vänner. Utfärd från Kyrkslätt till den närliggande holmen Pentala i Esbo skärgård där Tors, Åkes, Hjörsdis' och Inga-Lills syster Gurli Nyholm var fiskarhustru från år 1929.1936-1939
Viktor Westman Viktor Westman 1857-1929, en av Nylands mest bemärkta odal- och kommunalmän,1857-1956
Villa Dannebrog. Villa Dannebrog i Jorvas Kyrkslätt.1918-1930
Vägarbete i Lappböle Gamla Åbovägens uträtning1910-1930
Vägarbete i Lappböle Gamla Åbovägens uträtning1910-1930
Äggproduktion Familjen Forsström på Västeräng hade egna höns.1930-1940
Ängsdal Ängsdal då Porkala-området återlämnades 1956.1956
Vårt Kyrkslätt Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XVIII1989
Vårt Kyrkslätt II Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XIX1990
Flydda tider III Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XXVI1999
Kyrkan efter Porkala Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XVI1987
Makilo – från fiskeläge till kustfort Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XLVII2015
Litteratur om Kyrkslätt - Kirkkonummea käsittelevää kirjallisuutta 1871-1968 Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XI1871-1968
Nya rön från Kyrkslätts historia Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XLII2012
Bobäck - en bygdekrönika från Kyrkslätt Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XXVIII2003
Jorvas - en Kyrkslättsbygd genom tiderna Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XXXVI2009
Masaby - från bondby till tätort Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XXXIV2006
Wohls gård - Rusthållare, fattighjon och festfolk / Wohlsin kartano - Ratsutilallisia, vaivaishoitolaisia ja juhlakansaa Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XLVI2014
Kertomuksia Lapinkylästä Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XLV2014
För mångfald mot enfald. Kierrätystä 150 vuotta Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XLI2012
Elämisen laatua - Ympäristönsuojelun vaiheet Kirkkonummella / Livskvalitet - Miljövården i Kyrkslätt förr och nu Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XXXIX2010
Jorvas - Kirkkonummen sydämessä. Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XXXVII2012