Arkivalia arkivförteckning

Arkivförteckningen

Välj "Samling" för att komma till arkivförteckningen.

Nivå 1

 Mera information om
 samlingen erhålles
 genom att klicka på .

 

Under rubriken Bild är eventuellt en bild införd som belyser arkivsamlingen.

Under rubriken Titel är numret på samlingen.

Under rubriken Beskrivning är en sammanfattning av innehållet i arkivsamlingen.

Under rubriken Tid är information om vilken tidsrymd arkivsamlingen omfattar.

Nivå 2

Klicka på ett nummer under rubriken Titel för se efter om det finns några objekt införda som tillhör samlingen.

Språk, finska eller svenska

Arkivsamlingen är skriven på svenska, finska eller på båda språken enligt donatorns eller deponentens språk.

Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med namn och ord. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Nyckelord kan vara namn som Hindersby och Lundell, ämnesord är substantiv som t. ex. skola och torp.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som Det_oförgätliga_Kyrkslätt   (boktitel) och Hjördis_Nyman (författare). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

1115

Fotografier från Jorvas och byarna omkring.
Mera än 500 digitala fotografier från Jorvas insamlade av en arbetsgrupp bestående av Hjördis Nyman, Hans Brenner och Sigbritt Backman

1115 Arkivbildare: Sparbanksstiftelsen i Kyrkslätt. Samlingen består av 515 digitala fotografier, som samlades in från olika privatpersoner för boken ”Jorvas – en Kyrkslättsbygd genom tiderna”. Sparbanksstiftelsen bekostade skanningen av bilderna.

På bilden Jorvas station med tillbyggnad, troligen i början av 1930-talet. Den vuxna personen på bilden är möjligen Fridolf Sandström. Donator: Gretel Lundell (f. Sandström 1916).

Boken finns fortfarande till salu. Läs mera...
***
1115 Arkistonmuodostaja: Sparbanksstiftelsen i Kyrkslätt. Kokoelma muodostuu 515 digitoidusta valokuvasta, joita koottiin eri yksityishenkilöiltä ”Jorvas – Kirkkonummen sydämessä”-kirjaa varten. Säästöpankkisäätiö kustansi kuvien digitoinnin.

Kuvassa on Jorvaksen asema lisärakennuksineen, todennäköisesti 1930-luvun alussa. Kuvan aikuinen henkilö on mahdollisesti Fridolf Sandström. Lahjoittaja: Gretel Lundell (s. Sandström 1916)

Kirja on edelleen myynnissä. Läs mera...


Tid
1900 - 1970