Arkivalia arkivförteckning

Arkivförteckningen

Välj "Samling" för att komma till arkivförteckningen.

Nivå 1

 Mera information om
 samlingen erhålles
 genom att klicka på .

 

Under rubriken Bild är eventuellt en bild införd som belyser arkivsamlingen.

Under rubriken Titel är numret på samlingen.

Under rubriken Beskrivning är en sammanfattning av innehållet i arkivsamlingen.

Under rubriken Tid är information om vilken tidsrymd arkivsamlingen omfattar.

Nivå 2

Klicka på ett nummer under rubriken Titel för se efter om det finns några objekt införda som tillhör samlingen.

Språk, finska eller svenska

Arkivsamlingen är skriven på svenska, finska eller på båda språken enligt donatorns eller deponentens språk.

Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med namn och ord. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Nyckelord kan vara namn som Hindersby och Lundell, ämnesord är substantiv som t. ex. skola och torp.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som Det_oförgätliga_Kyrkslätt   (boktitel) och Hjördis_Nyman (författare). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

125 träffar
Bild Titel Beskrivning Tid
1101   Diplom tilldelat Svea Malmström. Tidningen ”Nylänningen. Festskrift utgiven av Nyländska afdelningen till förmån för dess byggnadsfond”.1896-1903
1102   Smedsede gårdsarkiv.1827-1949
1103   Yrjö Sotamaa. Munkkulla.1980-1982
1104   Tidningsartiklar av Olle Hakala, Västra Nyland.1970-2013
1105   Lappböle vattenarbetsgrupper. | Lapinkylän vesihuoltotyöryhmät.2006-2010
1110   Köpebrev för en traktorgrävmaskin av märket Fordson Major, modell 1956.6.8.1970
1114   Fotografier från Lappböle och Oitbacka.1782-1988
1115   Fotografier från Jorvas och byarna omkring.1900-1970
1116   Fotografier tillhörande släktingar till och släkterna på Jolkby gård.1900-2011
1119   Konfirmationsfoton, betyg, brev, skolfoton, familjefoton och släktforskningsrapport.1925-2018
1120   Skolfoton från Oitbacka, kyrkobyn och Friggesby. Skolfoto från "Vestankvarns Skolor" 1916 - 1917. Gammalt skolfoto från början av 1900-talet.1969-1976
1121   Konfirmationsfoton, skolfoton samt familjefoton främst från Korkkulla by.1895-1965
1126   Klassfoton. Foton i anknytning till Hindersbyboken. Porträttsamling. Dödsannonsamling. Dokument angående Arvid Pihlström1885-1970
1128   Fotografier från porkalaområdet år 1956 samt foton från Järsö gård.1938-1975
1137   Böcker tillhörande serien Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter.2003-2006
1153   Historiska foton vid kyrkan, foton från 1956 och skolfoton.1900-1964
1154   Kykslätts kyrkoböcker 1862 - 19151.1.1862-31.12.1915
1174   Kurt Pihlströms dagböcker.1931-1999
1175   Dagmar Bergenström född Forsström.1930-1981
1183   J. E. Rosbergs böcker och övrigt material som har tillhört J. E. Rosberg.
1185   Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter1919-2020
1188   Ingels - 650 år
1202   Sockenkartor1930-1939
1210   Estby folkskolas 100-årsjubileum 1999.1899-1999
1219   Gotthard Björklunds almanackor.1945-1965