Arkivalia arkivförteckning

Arkivförteckningen

Välj "Samling" för att komma till arkivförteckningen.

Nivå 1

 Mera information om
 samlingen erhålles
 genom att klicka på  

 

Under rubriken Bild är eventuellt en bild införd som belyser arkivsamlingen.

Under rubriken Titel är numret på samlingen.

Under rubriken Beskrivning är en sammanfattning av innehållet i arkivsamlingen.

Under rubriken Tid är information om vilken tidsrymd arkivsamlingen omfattar.

Nivå 2

Klicka på ett nummer under rubriken Titel för se efter om det finns några objekt införda som tillhör samlingen.

Språk, finska eller svenska

Arkivsamlingen är skriven på svenska, finska eller på båda språken enligt donatorns eller deponentens språk.

Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med namn och ord. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Nyckelord kan vara namn som Hindersby och Lundell, ämnesord är substantiv som t. ex. skola och torp.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som Det_oförgätliga_Kyrkslätt   (boktitel) och Hjördis_Nyman (författare). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

278 träffar
Bild Titel Beskrivning Tid
Afgångsbetyg Avgångsbetyg för Gustaf Arvid Pihlström från Axboada i Hindersby.31.5.1891
Bensinstation Kyrkslätt Handelslags Shell bensinstation mellan kyrkan och järnvägsstationen nära Haga som syns till vänster i bakgrunden.1965-1975
Bil Bil av märket Renault.1920-1925
Bil anländer till huvudbyggnad Sarfvik gårds huvudbyggnad invid Esboviken.1920-1940
Bondgård Järsö gård år 1943 invid Järsöviken och Tavastfjärden.1943
Bondgård med höns Hönorna på gårdsplanen framför Sarfvik gård1910-1930
Boningshus Boningshuset för småbruket på Kalvholmen.1924-1944
Bro över järnväg Torhem och gamla bron från 1930-talet över järnvägen.1939-1944
Brygga Gillobacka gårds badplats och Kvis bys brygga.1930-1944
Brygga med lusthus Sarfvik gårds brygga vid Esboviken.1910-1930
Bröllop Hildings och Etels bröllopsdag 2 maj 1943.2.5.1943
Buss, butik, bank, bensinstation och kyrka Buss parkerad invid huset med Kyrkslätt Handelslag, Kyrkslätt Andelskassa och Shell bensinombud där kyrkan är i bakgrunden.1957-1959
Butik Den 16 maj 1917 öppnade Kyrkslätt Handelslags huvudaffär Haga i Munkkulla invid Kyrkslätts station.1917-1929
Butik Kyrkslätt Handelslag på kyrkbacken återinvigs efter evakueringen 2.10.1956.2.10.1956
Butik Butiksföreståndare P-O Vinberg betjänar fru Hagelberg som är Kyrkslätt Handelslags första kund då butiken öppnas 1956.2.10.1956
Butik Matbutiken på kyrkbacken öppnas igen 2.10.19562.10.1956
Butik Kyrkslätt Handelslag i Jorvas år 1931.1931
Butik Hans Korkmans butik invid Jorvas station fotograferad under evakueringen.1944
Butik F.E. Pihlströms butik i Tolls.1910-1915
Butik Kyrkslätts Handelslag i Friggesby.1930-1944
Butik Butiken i Friggesby.1930-1944
Butik Butik i Jorvas.1970-1980
Butik Kirkslätt Handelslag i Lappböle1930-1950
Butik Kyrkslätt Handelslags butik i Nägels invid Jorvas station.1925-1940
Butik och bibliotek invid kyrkan Sokos och bibliotek invid Kyrkslätts kyrka1980-1989
Butik och järnvägsbro Korkmans butik och den i juni 1994 halvfärdiga bron över järnvägen invid Jorvas station som byggts intill huset.1994
Butiken Sokos Sokos och hörngård år 1989.1989
Butiksbil Kyrkslätts Handelslags butiksbil år 1957,1957
Bänkgård och växthus Bänkgården och växthus framför inspektorsbostaden på Gillobacka 1943.1943
Chaufförsvilla Gillobacka chaufförsvilla 1943.1843-1943
Chaufförsvillan Anni Edsvik på landsvägen i Gillobacka med chaufförsvillan i bakgrunden.1940-1944
Chaufförsvillan Familjen Welin utanför bostadshuset i Gillobacka på Aina Welins 50 års dag den 27 juli 1944.1944
Chaufförsvillan Chaufförsvillan på Gillobacka gård1938-1940
Dans på stranden Dans vid Finnträsk på Ingvalsby stranden år 1926.1926
Dynga körs ut på åker Jorvas gård kör dynga ut på åkern, Dannebrogs stall i bakgrunden.1930-1939
Eltåg Eltåget kom till Kyrkslätt 1969 . Eltåg i Finland började mellan Helsingfors och Kyrkslätt.1969-1999
Evakuering Evakueringen från Porkalaområdet i september 19441944
Finsk arbetshäst Kurt Erik Lönnberg med hästen Jalo på Kalvholmen1935-1939
Finskt-Estländskt resekort Arvid Pihlström var till Estland 15-17 augusti 193115.8.1931
Fiske Albert Lönnberg står i sin roddbåt och fiskar med metspö på Björköfjärden.1930-1939
Fiskebåt Fiskebåten användes för att köra produkter från Kalvholmen till försäljning vid Salutorget i Helsingfors1935-1944
Fiskebåt Hjördis med sin bror Tor Lönnberg i familjens fiskebåt.1930-1939
Fiskebåtar och ungdomar Ungdomarna roar sig i fiskebåtarna.1935-1939
Folkdräkt Kyrkslätts folkdräkt1930-1939
Folkdräkt Systrarna Lönnberg från Medvastö i Kyrkslätts folkdräkt på Festberget i Jolkby.1935-1939
Folkhögskola Mellersta Nylands folkhögskola och efter år 1950 under namnet Finns folkhögskola, klassfotografi1901-1902
Folkhögskola Mellersta Nylands folkhögskola och efter år 1950 under namnet Finns folkhögskola, klassfotografi1901-1902
Folkhögskola Mellersta Nylands folkhögskola och efter år 1950 under namnet Finns folkhögskola, klassfotografi1925-1930
Folkskola Postkort med Nägels folkskola som motiv.1934
Folkskola Folkskolan i Porkala år 1944.1944
Fotografi Kyrkslätts hembygdsförenings grundare och långvariga ordförande Johan Evert Rosberg (1864-1932). Född den 18 juni 1864 på Navala säteri i Kyrkslätt. Föräldrar: apotekaren Viktor Rosberg och Eva Brunkrona.18.6.1864-20.3.1932
Fritidsbåt vid brygga M/s Sofia är förtöjd år 1990 vid fiskare John Sjöberg och hustrun Gerdas brygga.1990
Fritidsbåt vid holme Tom Swahn med familj har förtöjt m/s Sofia vid Lilla Brändö år 1991.1991
Fräsars Fräsars huvudbyggnad i Estby då Porkala-området återlämnades 1956.1956
Fyr Kallbådan fotograferad från m/s Sofia.1997
Fyr Rönnskärs fyr i Porkala1900-1930
Föl framför karaktärsbyggnad. Föl på Korkkulla gård med karaktärsbyggnaden i bakgrunden och den så kallade mangelbodan till höger.1939-1944
Föreningshus Ljusdala i Masaby1930-1939
Föreningshus Föreningshusert Ljusdala i Masaby1911
Föreningshus Ljungheda i Hindersby i början av 1900-talet.1912-1920
Förvaltarbostad Förvaltarens bostad på Eriksgård.1940-1950
Gesterby gård Gesterby gård på 1970-talet.1970-1979
Gruppfoto vid skola Gruppfoto utanför Oitbacka folkskola.1925-1940
Guldbröllop Matilda Sofia och Karl August Forsström1936
Gustaf och Amanda på Teir Amanda och Gustaf Swahn samt svärsonen Georg Pahlsten med sonen Rolf född 1935.1943-1946
Gästbok Tinamuseets första gästbok från 1913 och de första besökarna på första sidan.1913
Handelslag vid tågstation Kyrkslätt Handelslags butik i Masaby invid Masaby tågstationen1960-1965
Harvar med hästar Man harvar på Jorvas gård.1930-1939
Hemman Råbacka hemman före grundrenoveringen år 1936.1910-1935
Herrskap vid huvudbyggnad. Gillobacka huvudbyggnad.1923
Hjältegravar Hjältegravarna i Kyrkslätt har restaurerats direkt efter porkalaparentesen.1956-1957
Hjältegravar Folksamling kring hjältegravarna i Kyrkslätt.1956-1957
Hund Cavalier king charles spanieln Caprilla är på Lilla Brändö.1993
Hundar och damer på trappa Trappan till huvudbyggnaden på Sarfvik gård.1920-1940
Hundarna på Gillobacka Gillobacka gård.1938
Hus för statkarl Huset var hem för statkarlen och hans familj på Oitbacka gård.1914-1956
Husbonden med familjen Husbonden på Råbacka Albert Lönnberg och hustrun Selma med barnens familjer.1941-1942
Husbonden och värdinnan Gustaf Reinhold Pihlström och Emilia Charlotta Pihlström1895-1905
Husbonden på Jorvas Husbonden på Jorvas gård Valfrid Engberg.1930-1939
Husbonden vid karaktärsbyggnaden Karl Engberg med gäster vid gamla landsvägen invid Storkvis. Gästerna f.v. Gerda Sundqvist gift Häggman, Margaretha Hansen från Danmark, Selma Engberg gift Åberg, Ingeborg Engberg gift Holm och Hedvig Hansen från Danmark.1910
Husbyggnadsarbete Grunden till sparbankshuset i Finnsbacka by invid Kyrkslätts kyrka under byggnad.1966
Husmor med sina kor Amanda Swahn framför ladugården på Teir i Leivosböle och dottern Helmi Pahlsten med sin son Rolf.1936
Huvudbyggnad Huvudbyggnaden på Råbacka.1936
Huvudbyggnad Huvudbyggnaden på Jorvas gård i juli 19221922
Huvudbyggnad Huvudbyggnaden på Jorvas gård 19321932
Huvudbyggnad Huvudbyggnaden på Gillobacka i bakgrunden. Byggnaden hade ytterdörrar mot alla fyra håll.1940-1942
Huvudbyggnad Huvudbyggnaden på Storkvis gård i byn Kvis.1930-1944
Huvudbyggnad Gillobacka gårds huvudbyggnad1920-1944
Huvudbyggnad Lill-Nägels gård år 1933.1933
Hvitträsk Hvitträsk invid Vitträsk sjö i Bobäck.1930-1950
Häst med föl Häst med föl på Jorvas gård.1930-1939
Häst med såmaskin På åkern med såmaskin Radix.1930-1939
Häst och kärra Häst och kärra med körkarlar.1910-1913
Häst och mjölkkärra Hästen Lärkan och Johan Holmberg som körde mjölken från Storkvis till Jorvas station.1935-1944
Häst och släde Häst och släde på landsvägen nära Jorvas järnvägsstation.1926
Häst och släde Avfärd med häst och släde från Råbacka.1948-1950
Häst och släde Navala i Koskis-Navala by1906
Hästar och en harv Tor Engberg och Börje Myrberg sitter på harven.1935-1944
Hästkonvoj Flera hästar med släde i följd.1920-1929
Hästkusk framför herrskapsvilla Tor Lönnberg med häst och kärra framför herrskapsvillan på Kalvholmen.1930-1944