Arkivalia arkivförteckning

Arkivförteckningen

Välj "Samling" för att komma till arkivförteckningen.

Nivå 1

 Mera information om
 samlingen erhålles
 genom att klicka på .

 

Under rubriken Bild är eventuellt en bild införd som belyser arkivsamlingen.

Under rubriken Titel är numret på samlingen.

Under rubriken Beskrivning är en sammanfattning av innehållet i arkivsamlingen.

Under rubriken Tid är information om vilken tidsrymd arkivsamlingen omfattar.

Nivå 2

Klicka på ett nummer under rubriken Titel för se efter om det finns några objekt införda som tillhör samlingen.

Språk, finska eller svenska

Arkivsamlingen är skriven på svenska, finska eller på båda språken enligt donatorns eller deponentens språk.

Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med namn och ord. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Nyckelord kan vara namn som Hindersby och Lundell, ämnesord är substantiv som t. ex. skola och torp.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som Det_oförgätliga_Kyrkslätt   (boktitel) och Hjördis_Nyman (författare). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

7 träffar
Bild Titel Beskrivning Tid
Bankrån i Veikkola och Sjundeå utredda Artikel i Västra Nyland 23.5.199223.5.1992
Bokförteckningar J E Rosbergs böcker och av honom utgivna böcker.1785-1954
Domslut från Åbo Hovrätt den 25.11.1890 På 1800-talet kunde det ställa till problem om fadern till sonen avlider överraskande då föräldrarna är trolovade men inte ännu vigda.1888-1901
Kyrkslättbos konst visas i Ukraina Artikel skriven av Olle Hakala i Västra Nyland 3.11.20013.11.2001
Köpebrev för en traktorgrävmaskin. Köpebrev för en traktorgrävmaskin av märket Fordson Major, modell 1956.6.8.1970
Skyddskårsman Dikt om J E Rosbergs aktivitet i skyddskåen.1923
Undsatt katt Artikeln handlar om en katt som klättrat upp i ett träd och blir undsatt av brandkåren.2.9.1980