Arkivalia arkivförteckning

Arkivförteckningen

Välj "Samling" för att komma till arkivförteckningen.

Nivå 1

 Mera information om
 samlingen erhålles
 genom att klicka på .

 

Under rubriken Bild är eventuellt en bild införd som belyser arkivsamlingen.

Under rubriken Titel är numret på samlingen.

Under rubriken Beskrivning är en sammanfattning av innehållet i arkivsamlingen.

Under rubriken Tid är information om vilken tidsrymd arkivsamlingen omfattar.

Nivå 2

Klicka på ett nummer under rubriken Titel för se efter om det finns några objekt införda som tillhör samlingen.

Språk, finska eller svenska

Arkivsamlingen är skriven på svenska, finska eller på båda språken enligt donatorns eller deponentens språk.

Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med namn och ord. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Nyckelord kan vara namn som Hindersby och Lundell, ämnesord är substantiv som t. ex. skola och torp.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som Det_oförgätliga_Kyrkslätt   (boktitel) och Hjördis_Nyman (författare). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

Visar samling: 1116 20 träffar
Bild Titel Beskrivning Tid
Butik Den 16 maj 1917 öppnade Kyrkslätt Handelslags huvudaffär Haga i Munkkulla invid Kyrkslätts station.1917-1929
Hjältegravar Folksamling kring hjältegravarna i Kyrkslätt.1956-1957
Hjältegravar Hjältegravarna i Kyrkslätt har restaurerats direkt efter porkalaparentesen.1956-1957
Husbyggnadsarbete Grunden till sparbankshuset i Finnsbacka by invid Kyrkslätts kyrka under byggnad.1966
Hästkonvoj Flera hästar med släde i följd.1920-1929
Hörngård VW parkerad invid kyrkan år 1957.1957
Höräfsa Friz Krone räfsar hö på Jolkby gårds Sjukhusåker.1942-1943
Jolkby festberget Till förmån för friplatsfonden vid Kyrkslätt sjukstuga anordnas 1905 FOLKFEST med stort LOTTERI1905-1930
Karaktärshus Jolkby gård på 1930-talet.1930-1939
Karl Johan Röman Godsägare Karl Johan Röman 1854-19311854-1932
Kyrkslätt 600 år Kyrkslätts kommun firar 600 år på Festberget i Jolkby.1930
Kyrkslätt 600 år Festtalare J.E. Rosberg på Festberget i Jolkby då Kyrkslätts kommun firar 600 år.1930
Landsvägsbro Bastviks bro över Esboviken vid gränsen till Kyrkslätt.1956
Pojkgymnastik Pojkgymnastik på Ljungheda i Hindersby.1925-1935
Skördetröska Skördetröska på 1950-talet.1956-1958
Skördetröska Skördearbetet på Jolkby gård.1957-1959
Tennisplan Tennisplan på Festberget i Jolkby1910-1919
Villa Villa Falkenberg invid Jolkby gård.1920-1930
Vy mot kyrkan och prästgården Utsikt från Jolkby mot kyrkan och prästgården som är i Gesterby.1930-1939
Vägarbete Källarbacken för Gamla Hindersbyvägen i Jolkby sänks ordentligt vintern 1959-1960.1959-1960