Arkivalia arkivförteckning

Arkivförteckningen

Välj "Samling" för att komma till arkivförteckningen.

Nivå 1

 Mera information om
 samlingen erhålles
 genom att klicka på .

 

Under rubriken Bild är eventuellt en bild införd som belyser arkivsamlingen.

Under rubriken Titel är numret på samlingen.

Under rubriken Beskrivning är en sammanfattning av innehållet i arkivsamlingen.

Under rubriken Tid är information om vilken tidsrymd arkivsamlingen omfattar.

Nivå 2

Klicka på ett nummer under rubriken Titel för se efter om det finns några objekt införda som tillhör samlingen.

Språk, finska eller svenska

Arkivsamlingen är skriven på svenska, finska eller på båda språken enligt donatorns eller deponentens språk.

Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med namn och ord. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Nyckelord kan vara namn som Hindersby och Lundell, ämnesord är substantiv som t. ex. skola och torp.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som Det_oförgätliga_Kyrkslätt   (boktitel) och Hjördis_Nyman (författare). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

Visar samling: 1121 22 träffar
Bild Titel Beskrivning Tid
Butik F.E. Pihlströms butik i Tolls.1910-1915
Domslut från Åbo Hovrätt den 25.11.1890 På 1800-talet kunde det ställa till problem om fadern till sonen avlider överraskande då föräldrarna är trolovade men inte ännu vigda.1888-1901
Evakuering Evakueringen från Porkalaområdet i september 19441944
Finskt-Estländskt resekort Arvid Pihlström var till Estland 15-17 augusti 193115.8.1931
Föl framför karaktärsbyggnad. Föl på Korkkulla gård med karaktärsbyggnaden i bakgrunden och den så kallade mangelbodan till höger.1939-1944
Gustaf Victor Eklund Han fortsatte emellertid icke på den juridiska banan, utan egnade sig åt landthushållning på sin egendom Kauhala i Kyrkslätt.1841-1911
Hindersby folkskola Elevförbund vid Hindersby folkskola i Kyrkslätt.1907-1965
Husbonden och värdinnan Gustaf Reinhold Pihlström och Emilia Charlotta Pihlström1895-1905
Häst och kärra Häst och kärra med körkarlar.1910-1913
Järnvägsstation Kyrkslätts järnvägsstation år 1957.1957
Karaktärshus Korkkulla gård.1939
Karaktärshus Kauhala gård1944-1948
Konfirmation Konfirmation i Kyrkslätts kyrka den 13 oktober 1935.13.10.1935
Korkkulla Släkten Hjerta innehade Korkkulla i Kyrkslätt från 1500-talet till år 1834.1540-1834
Kyrka Kyrkslätts kyrka år 1957.1957
Landsvägsbro Utfärd från Korkkulla till bron över Esboviken.1939-1944
Motorcykel framför lanthandel. Tolls butiken som allmänt gick under benämningen 'Vade bodan' ( Vade = vadet invid Tolls träsk och bodan =butik ).1935-1944
Möte på trappan Släkt och vänner på trappan till Korkkulla gårds karaktärshus.1944
Ria Rian på Korkkulla gård före parentesen 1944-1956.1920-1944
Ritning till Småskola Ritning till Tolls Småskola i Korkkulla by.1926-1927
Rusthåll Korkkulla gård är ett före detta rusthåll.1999
Räkning Räkning som Arvid Pihlström från Axboda i Hindersby skrivit till Kyrkslätts kommun år 1929.5.10.1929-24.12.