Arkivalia arkivförteckning

Arkivförteckningen

Välj "Samling" för att komma till arkivförteckningen.

Nivå 1

 Mera information om
 samlingen erhålles
 genom att klicka på .

 

Under rubriken Bild är eventuellt en bild införd som belyser arkivsamlingen.

Under rubriken Titel är numret på samlingen.

Under rubriken Beskrivning är en sammanfattning av innehållet i arkivsamlingen.

Under rubriken Tid är information om vilken tidsrymd arkivsamlingen omfattar.

Nivå 2

Klicka på ett nummer under rubriken Titel för se efter om det finns några objekt införda som tillhör samlingen.

Språk, finska eller svenska

Arkivsamlingen är skriven på svenska, finska eller på båda språken enligt donatorns eller deponentens språk.

Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med namn och ord. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Nyckelord kan vara namn som Hindersby och Lundell, ämnesord är substantiv som t. ex. skola och torp.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som Det_oförgätliga_Kyrkslätt   (boktitel) och Hjördis_Nyman (författare). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

Visar samling: 1126 32 träffar
Bild Titel Beskrivning Tid
Afgångsbetyg Avgångsbetyg för Gustaf Arvid Pihlström från Axboada i Hindersby.31.5.1891
Arvid Pihlström För byggmästaren Arvid Pihlström var Ljungheda bland de första större byggnader han uppförde.1876-1945
Butik Kyrkslätts Handelslag i Friggesby.1930-1944
Butik Butiken i Friggesby.1930-1944
Butik Kirkslätt Handelslag i Lappböle1930-1950
Butik och bibliotek invid kyrkan Sokos och bibliotek invid Kyrkslätts kyrka1980-1989
Butiken Sokos Sokos och hörngård år 1989.1989
Eltåg Eltåget kom till Kyrkslätt 1969 . Eltåg i Finland började mellan Helsingfors och Kyrkslätt.1969-1999
Folkhögskola Mellersta Nylands folkhögskola och efter år 1950 under namnet Finns folkhögskola, klassfotografi1925-1930
Folkhögskola Mellersta Nylands folkhögskola och efter år 1950 under namnet Finns folkhögskola, klassfotografi1901-1902
Folkhögskola Mellersta Nylands folkhögskola och efter år 1950 under namnet Finns folkhögskola, klassfotografi1901-1902
Fyr Rönnskärs fyr i Porkala1900-1930
Föreningshus Ljungheda i Hindersby i början av 1900-talet.1912-1920
Föreningshus Ljusdala i Masaby1930-1939
Jubileumsport Kyrkslätt firar 600-års jubileum år 1930.1930
Karaktärshus Karaktärshuset på Gesterby gård före år 1944.1930-1944
Kommunalhem Kyrkslätts kommunalhem i Vols.1930-1939
Kyrka Vy mot Kyrkslätts kyrkan år 1931 från Jolkby.1931
Kyrka och butik Kyrkbacken ca. 1970 med Ekman & Nordströms butik med rött tak i förgrunden.1970-1972
Kyrka och kyrkstall Kyrkslätts kyrka och kyrkstall i slutet av 1800-talet.1890-1900
Kyrkbacken Prästgårdsbacken är nu utbyggd på 1990-talet.1990-1999
Läsesedel Digitalt foto av Arvid Pihlströms läsesedel för åren 1885-1887.1885-1887
Paus vid bygge Timmermän tar igen sig vid bygge. Arvid Pihlström från Hindersby till vänster.1895-1915
Prästgård Prästgården i Kyrkslätt år 1914.1914
På bygge Timmermän poserar vid nybygge, Arvid Pihlström från Hindersby med borr i dörren.1895-1915
Ria Rian på Gesterby museiområde.1980-1989
Rosenträdgård Matildebergs rosendriverier.1939
Sergeantsboställe Alis forna sergeantsboställe i Evitskog flyttades till Alisgårdens museum i Lappböle 1956.1956-1970
Sjukstuga Kyrkslätts sjukstuga år 1912.1912
Sommarkoloni Barnträdgårdsbarnas sommarkoloni år 1915 i Hirsala.1915
Tolls år 1969 Flygfoto med Esso bensinstationen, 51:an, järnvägen och gårdarna i Tolls.1969
Torg och butik Sokos Varuboden på kyrkbacken.1995-1999