Arkivalia arkivförteckning

Arkivförteckningen

Välj "Samling" för att komma till arkivförteckningen.

Nivå 1

 Mera information om
 samlingen erhålles
 genom att klicka på .

 

Under rubriken Bild är eventuellt en bild införd som belyser arkivsamlingen.

Under rubriken Titel är numret på samlingen.

Under rubriken Beskrivning är en sammanfattning av innehållet i arkivsamlingen.

Under rubriken Tid är information om vilken tidsrymd arkivsamlingen omfattar.

Nivå 2

Klicka på ett nummer under rubriken Titel för se efter om det finns några objekt införda som tillhör samlingen.

Språk, finska eller svenska

Arkivsamlingen är skriven på svenska, finska eller på båda språken enligt donatorns eller deponentens språk.

Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med namn och ord. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Nyckelord kan vara namn som Hindersby och Lundell, ämnesord är substantiv som t. ex. skola och torp.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som Det_oförgätliga_Kyrkslätt   (boktitel) och Hjördis_Nyman (författare). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

Visar samling: 1071 6 träffar
Bild Titel Beskrivning Tid
Bensinstation Kyrkslätt Handelslags Shell bensinstation mellan kyrkan och järnvägsstationen nära Haga som syns till vänster i bakgrunden.1965-1975
Folkskola Folkskolan i Porkala år 1944.1944
Gesterby gård Gesterby gård på 1970-talet.1970-1979
Invid kyrkan Kyrkslätt fyller 600 år 1930.1930
Kyrka Kyrkslätts kyrka i början av 1900-talet. Jolkby gård till höger i bakgrunden.1900-1910
Väderkvarn Väderkvarnen på Gesterby museiområde.1973-1979