A r k i v a l i a
 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar och om personer från gången tid med anknytning till Kyrkslätt.

Klicka fram det du vill bekanta dig med och sedan på texten under rubrikan Titel.

Innehållet lever med tiden och uppdateras också då nytt intressant material kommit in.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

 

7 träffar
Bild Titel Beskrivning Tid
Orden J E Rosbergs orden13.12.1919
Fotografi J E Rosbergs fotografi18.6.1864-20.3.1932
1183   J. E. Rosbergs böcker och övrigt material som har tillhört J. E. Rosberg.
Skyddskårsman Dikt om J E Rosbergs aktivitet i skyddskåen.1923
Tågbiljett J E Rosbergs fribiljett år 1932.1931-1932
Johan Evert Rosberg Johan Evert Rosberg, Kyrkslätts hembygdsförenings grundare år 1910 och långvariga ordförande.1864-1932
1003   Fotografier som skaffades till Kyrkslätts hembygdsförenings 75-årsutställning år 1985.1910-1985