A r k i v a l i a
 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar och om personer från gången tid med anknytning till Kyrkslätt.

Klicka fram det du vill bekanta dig med och sedan på texten under rubrikan Titel.

Innehållet lever med tiden och uppdateras också då nytt intressant material kommit in.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

 

14 träffar
Bild Titel Beskrivning Tid
1183   J. E. Rosbergs böcker och övrigt material som har tillhört J. E. Rosberg.
Gabriel Sigfridsson Ridderkorp Ägare till Abramsby ryttarhemman samt Juopila hemman i Kauhala by i Kyrkslätt under slutet av 1600-talet.1654-1744
Skyddskårsman Dikt om J E Rosbergs aktivitet i skyddskåen.1923
Tågbiljett J E Rosbergs fribiljett år 1932.1931-1932
Johan Evert Rosberg Johan Evert Rosberg, Kyrkslätts hembygdsförenings grundare år 1910 och långvariga ordförande.1864-1932
Jolkby festberget Till förmån för friplatsfonden vid Kyrkslätt sjukstuga anordnas 1905 FOLKFEST med stort LOTTERI1905-1930
Karl Johan Röman Godsägare Karl Johan Röman 1854-19311854-1932
Korkkulla Släkten Hjerta innehade Korkkulla i Kyrkslätt från 1500-talet till år 1834.1540-1834
Kyrkslätts socken Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XXXI1901
Flydda tider II Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XXV1998
Bokförteckningar J E Rosbergs böcker och av honom utgivna böcker.1785-1954
Lill-Nägels Lill-Nägels gård 100 år i släktens ägo år 1939.1839-1939
Fotografi J E Rosbergs fotografi18.6.1864-20.3.1932
Orden J E Rosbergs orden13.12.1919