Arkivalia arkivförteckning

Arkivförteckningen

Välj "Samling" för att komma till arkivförteckningen.

Nivå 1

 Mera information om
 samlingen erhålles
 genom att klicka på .

 

Under rubriken Bild är eventuellt en bild införd som belyser arkivsamlingen.

Under rubriken Titel är numret på samlingen.

Under rubriken Beskrivning är en sammanfattning av innehållet i arkivsamlingen.

Under rubriken Tid är information om vilken tidsrymd arkivsamlingen omfattar.

Nivå 2

Klicka på ett nummer under rubriken Titel för se efter om det finns några objekt införda som tillhör samlingen.

Språk, finska eller svenska

Arkivsamlingen är skriven på svenska, finska eller på båda språken enligt donatorns eller deponentens språk.

Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med namn och ord. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Nyckelord kan vara namn som Hindersby och Lundell, ämnesord är substantiv som t. ex. skola och torp.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som Det_oförgätliga_Kyrkslätt   (boktitel) och Hjördis_Nyman (författare). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

Visar samling: 1037 12 träffar
Bild Titel Beskrivning Tid
Emil Olof Lindén Emil Olof Lindén var kommunalläkare i Kyrkslätt.1866-1926
Hvitträsk Hvitträsk invid Vitträsk sjö i Bobäck.1930-1950
Konfirmander Kyrkoherden Julius Lindberg och prosten Magnus Öblom leder konfirmanderna till Kyrkslätts kyrka. I bakgrunden sockenstugan och hörngård samt Kyrkslätt Handelslag närmast.1935-1939
Kyrka Kyrkslätts kyrka på 1930-talet1930-1939
Operation Kommunalläkaren Teddy Biaudet utför operation i Kyrkslätts sjukhus i Jolkby.1918-1944
Sigurds - postkort Sigurds gårds äng med hö på störar och ladugården t.v. i bakgrunden.1930-1944
Sjukhus Kyrkslätts sjukhus i Jolkby fram till år 1944.1935-1944
Sjuksköterskor Sjuksköterskorna på Kyrkslätts sjukhus i Jolkby har paus på en kulle invid sjukhuset.1930-1944
Sjukvård Sjuksköterskorna utför sina uppgifter i Kyrkslätts sjukhus i Jolkby.1939-1944
Teddy Biaudet Historik om Teddy Biaudet som var kommunalläkare i Kyrkslätt åren 1918-1944.1886-1967
Ålderdomshem Vols hemmet under 1950-talet.1950-1960
Ålderdomshem Vols hemmet under 1950-talet.1950-1959