Arkivalia arkivförteckning

Arkivförteckningen

Välj "Samling" för att komma till arkivförteckningen.

Nivå 1

 Mera information om
 samlingen erhålles
 genom att klicka på .

 

Under rubriken Bild är eventuellt en bild införd som belyser arkivsamlingen.

Under rubriken Titel är numret på samlingen.

Under rubriken Beskrivning är en sammanfattning av innehållet i arkivsamlingen.

Under rubriken Tid är information om vilken tidsrymd arkivsamlingen omfattar.

Nivå 2

Klicka på ett nummer under rubriken Titel för se efter om det finns några objekt införda som tillhör samlingen.

Språk, finska eller svenska

Arkivsamlingen är skriven på svenska, finska eller på båda språken enligt donatorns eller deponentens språk.

Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med namn och ord. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Nyckelord kan vara namn som Hindersby och Lundell, ämnesord är substantiv som t. ex. skola och torp.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som Det_oförgätliga_Kyrkslätt   (boktitel) och Hjördis_Nyman (författare). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

464 träffar
Bild Titel Beskrivning Tid
Folkskola Postkort med Nägels folkskola som motiv.1934
Folkskola Folkskolan i Porkala år 1944.1944
Fotografi Kyrkslätts hembygdsförenings grundare och långvariga ordförande Johan Evert Rosberg (1864-1932). Född den 18 juni 1864 på Navala säteri i Kyrkslätt. Föräldrar: apotekaren Viktor Rosberg och Eva Brunkrona.18.6.1864-20.3.1932
Fritidsbåt vid brygga M/s Sofia är förtöjd år 1990 vid fiskare John Sjöberg och hustrun Gerdas brygga.1990
Fritidsbåt vid holme Tom Swahn med familj har förtöjt m/s Sofia vid Lilla Brändö år 1991.1991
Från heppa till hoppa Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XIV1984
Fräsars Fräsars huvudbyggnad i Estby då Porkala-området återlämnades 1956.1956
Fyr Kallbådan fotograferad från m/s Sofia.1997
Fyr Rönnskärs fyr i Porkala1900-1930
För mångfald mot enfald. Kierrätystä 150 vuotta Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XLI2012
Föreningshus Föreningshusert Ljusdala i Masaby1911
Föreningshus Ljungheda i Hindersby i början av 1900-talet.1912-1920
Föreningshus Ljusdala i Masaby1930-1939
Förvaltarbostad Förvaltarens bostad på Eriksgård.1940-1950
Gabriel Sigfridsson Ridderkorp Ägare till Abramsby ryttarhemman samt Juopila hemman i Kauhala by i Kyrkslätt under slutet av 1600-talet.1654-1744
Gammel-Tina Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr I1919
Gesterby gård Gesterby gård på 1970-talet.1970-1979
Gruppfoto vid skola Gruppfoto utanför Oitbacka folkskola.1925-1940
Guldbröllop Matilda Sofia och Karl August Forsström1936
Gustaf Victor Eklund Han fortsatte emellertid icke på den juridiska banan, utan egnade sig åt landthushållning på sin egendom Kauhala i Kyrkslätt.1841-1911
Gästbok Tinamuseets första gästbok från 1913 och de första besökarna på första sidan.1913
Haapajärvi - min hemby. Haapajärvi - kotikyläni. Kortfattad historik över Haapajärvi by i Kyrkslätts kommun Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XXX2003
Handelslag vid tågstation Kyrkslätt Handelslags butik i Masaby invid Masaby tågstationen1960-1965
Harvar med hästar Man harvar på Jorvas gård.1930-1939
Hemman Råbacka hemman före grundrenoveringen år 1936.1910-1935
Henrik Warelius Mellersta Nylands sång- och musikförbund är Henrik Warelius och Lina Dannbäcks verk.29.4.1866-1934
Hindersby - Folk, hus och händelser i min by. Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XLIII2013
Hindersby folkskola Elevförbund vid Hindersby folkskola i Kyrkslätt.1907-1965
Historier från Kyrkslätt Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr VIII1954
Historik över Fruntimmersföreningen i Kyrkslätt och Kyrkoby gamla syförening Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XII1975
Hjältegravar Hjältegravarna i Kyrkslätt har restaurerats direkt efter porkalaparentesen.1956-1957
Hjältegravar Folksamling kring hjältegravarna i Kyrkslätt.1956-1957
Hund Cavalier king charles spanieln Caprilla är på Lilla Brändö.1993
Hundar och damer på trappa Trappan till huvudbyggnaden på Sarfvik gård.1920-1940
Hundarna på Gillobacka Gillobacka gård.1938
Hus för statkarl Huset var hem för statkarlen och hans familj på Oitbacka gård.1914-1956
Husbonden med familjen Husbonden på Råbacka Albert Lönnberg och hustrun Selma med barnens familjer.1941-1942
Husbonden och värdinnan Gustaf Reinhold Pihlström och Emilia Charlotta Pihlström1895-1905
Husbonden på Jorvas Husbonden på Jorvas gård Valfrid Engberg.1930-1939
Husbyggnadsarbete Grunden till sparbankshuset i Finnsbacka by invid Kyrkslätts kyrka under byggnad.1966
Husmor med sina kor Amanda Swahn framför ladugården på Teir i Leivosböle och dottern Helmi Pahlsten med sin son Rolf.1936
Huvudbyggnad Huvudbyggnaden på Råbacka.1936
Huvudbyggnad Huvudbyggnaden på Jorvas gård i juli 19221922
Huvudbyggnad Huvudbyggnaden på Jorvas gård 19321932
Huvudbyggnad Huvudbyggnaden på Gillobacka i bakgrunden. Byggnaden hade ytterdörrar mot alla fyra håll.1940-1942
Huvudbyggnad Lill-Nägels gård år 1933.1933
Huvudbyggnad Huvudbyggnaden på Storkvis gård i byn Kvis.1930-1944
Hvitträsk Hvitträsk invid Vitträsk sjö i Bobäck.1930-1950
Häst med föl Häst med föl på Jorvas gård.1930-1939
Häst med såmaskin På åkern med såmaskin Radix.1930-1939
Häst och kärra Häst och kärra med körkarlar.1910-1913
Häst och mjölkkärra Hästen Lärkan och Johan Holmberg som körde mjölken från Storkvis till Jorvas station.1935-1944
Häst och släde Avfärd med häst och släde från Råbacka.1948-1950
Häst och släde Häst och släde på landsvägen nära Jorvas järnvägsstation.1926
Hästar och en harv Tor Engberg och Börje Myrberg sitter på harven.1935-1944
Hästkonvoj Flera hästar med släde i följd.1920-1929
Hästkusk framför herrskapsvilla Tor Lönnberg med häst och kärra framför herrskapsvillan på Kalvholmen.1930-1944
Hölada Skördefolket vid en hölada,1930-1939
Hörngård VW parkerad invid kyrkan år 1957.1957
Höräfsa Friz Krone räfsar hö på Jolkby gårds Sjukhusåker.1942-1943
Höäng Tor Lönnberg på höängen.1930-1944
Höäng Höäng på Storkvis sommaren 19441944
Höäng Höängsarbete hos familjen Forsström på Västeräng i Danskarby.1942
Ingels by - 650 år i Kyrkslätt Lärare Birgit Beck berättar om Ingels vid 650-årsjubileumsfest.1700-1997
Inspektor och bonde Albert Lönnberg framför sitt hem på småbruket Kalvholmen i Medvastö by i Kyrkslätt invid Björköfjärden,1930-1935
Invid kyrkan Kyrkslätt fyller 600 år 1930.1930
Isak Erik Wik - i sin tid Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XXIII1996
Jakthundar Hjördis Lönnberg till höger och hennes släkting Helena Helin till vänster samt jakthundarna Nelly och Mopsan,1935-1944
Johan Evert Rosberg Johan Evert Rosberg, Kyrkslätts hembygdsförenings grundare år 1910 och långvariga ordförande.1864-1932
Johannes Lönnberg Johannes Lönnberg på Nissniku hemman i Masaby fyller 50 år1928
Jolkby festberget Till förmån för friplatsfonden vid Kyrkslätt sjukstuga anordnas 1905 FOLKFEST med stort LOTTERI1905-1930
Jordgubbsland Jordgubbslandet på Gillobacka. I bakgrunden Gillobacka träsket och t.h. ses en spridare.1943
Jorvas - en Kyrkslättsbygd genom tiderna Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XXXVI2009
Jorvas - Kirkkonummen sydämessä. Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XXXVII2012
Jubileumsport Kyrkslätt firar 600-års jubileum år 1930.1930
Järnväg via Oitbacka och Kauhala Banan följer därefter västra stranden av Låjärv natursköna sjö, vid vilken konsul F. Kiseleffs egendom Oitbacka är belägen, skärande trädgården vid stranden ...1900
Järnvägsstarion Masaby järnvägsstation år 1965.1965
Järnvägsstation Masaby station fotograferad år 1904.1904
Järnvägsstation Kyrkslätts järnvägsstation år 1957.1957
Järnvägsstation Utsikten från Jorvas bro. Järnvägen gick ända in i kvarnen. Labors kvarn och Labors kontor t.h. samt Jorvas station t.v.1930-1944
Järnvägsstation Jorvas järnvägsstation.1935-1944
Kaffepaus vid hästräfsa Kaffepaus vid hästräfsa, T.v. Carl Erik och Per Engberg.1930-1939
Kalvar på bete Systrarna Lönnberg sköter om kalvarna som är på bete. Britta till vänster och Leone till höger.1935-1939
KANTVIK Maalaiskylä - Sotilaskaupunki - Teollisuustaajama Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XLIX2020
Karaktärsbyggnad Sarfvik gårds karaktärsbyggnad1930-1939
Karaktärshus Karaktärshuset på Järsö gård år 1943.1943
Karaktärshus Kauhala gård1944-1948
Karaktärshus Korkkulla gård.1939
Karaktärshus Karaktärshuset på Gesterby gård före år 1944.1930-1944
Karaktärshus Jolkby gård på 1930-talet.1930-1939
Karaktärshus Eriksgård i byn Koskis-Navala.1953
Karin Ehrnrooth Karin Ehrnrooth (1876-1958) var ordförande för Kyrkslätt Lotta Svärd 1924-1944. Karin Ehrnrooth blev invald som första kvinna vid kommunalvalet år 1936 i Kyrkslätt. Ägare till Tyris gård i Bobäck Kyrkslätt1876-1958
Karl Engberg Jordbrukaren Karl Oskar Engberg på Stor Kvis gård åren 1912-1927.1867-1927
Karl Johan Röman Godsägare Karl Johan Röman 1854-19311854-1932
Kertomuksia Lapinkylästä Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XLV2014
Klubbvimppel Esbo Navigatörer har hissat upp vimpeln på Lilla Brändö i Hirsala.1991
Ko Kon Gullros i förgrunden på Storkvis gård.1935-1944
Ko och deja Ko, deja och Valfrid Engberg. Bästa kon Jutta som under sex år mjölkat över 5 000 kg per år.1930-1935
Kommunalhem Kyrkslätts kommunalhem i Vols.1930-1939
Konfirmander Kyrkoherden Julius Lindberg och prosten Magnus Öblom leder konfirmanderna till Kyrkslätts kyrka. I bakgrunden sockenstugan och hörngård samt Kyrkslätt Handelslag närmast.1935-1939